Heilige familie jaar C – Je kinderen zijn je kinderen niet

Schriftlezingen: Wijsheid van Jezus Sirach 3,2-6+12-14 en Lucas 2,41-52

Hij zei tegen hen: ‘Waarom hebben jullie Mij gezocht? Wisten jullie niet dat Ik bij mijn Vader moest zijn?’ Maar zij begrepen deze uitspraak niet. (Lucas 2,49-50)

Het verhaal over de twaalfjarige Jezus in de tempel doet me opeens denken aan het lied van Bob Dylan uit de jaren zestig: The times they are a-changin’. ‘Kom vaders en moeders uit het hele land, hou op met kritiek op dingen die jullie niet begrijpen. Jullie hebben jullie zonen en dochters niet langer in de hand.’ Jezus, die voor het eerst met zijn ouders meegaat op bedevaart naar Jeruzalem, maakt zich daar los van zijn ouders. In de voorhal van de tempel gaat Hij helemaal op in het Woord van God. Zijn ouders hebben Hem niet langer in de hand.

Er klinkt kritiek door in de vraag van Maria: ‘Kind, hoe kon je ons dit aandoen?’ Maar Jezus heeft geen spijt dat het zo gegaan is. Dat Jozef en Maria Hem kwijtraken berust niet op een misverstand en is ook geen toeval. Het moest zo gaan. Maar geldt dit niet min of meer voor alle ouders en alle kinderen? Moeder worden is een kind krijgen. Moeder zijn is een kind loslaten. De Libanese dichter Khalil Gibran zegt: ‘Je kinderen zijn je kinderen niet… Zij komen door je, maar zijn niet van je, en hoewel ze bij je zijn, behoren ze je niet toe.’

Dit geldt voor alle ouders. Maar met het kind uit Nazaret is iets heel bijzonders aan de hand. Jezus verlaat zijn ouders, omdat Hij zich nergens anders thuis voelt dan in het huis van God, die Hij, nu voor het eerst, ‘mijn Vader’ noemt. ‘Wisten jullie dan niet dat Ik in het huis van mijn Vader moest zijn?’ Jezus is met heel zijn hart en ziel gericht op de Vader. Daarom luistert Hij met passie naar de rabbi’s, die het Woord van God uitleggen. Daarom stelt Hij vragen en geeft Hij blijk van een verbluffende vertrouwdheid met de Schriften.

Dat we dit verhaal vandaag op het feest van de heilige Familie overwegen, komt vooral vanwege het slot: ‘Hij ging met zijn ouders mee naar Nazaret en schikte zich naar hen.’ Dat is de andere kant van het verhaal. De hemelse Vader wil dat we onze vaders en moeders eren. Hij is geen concurrent van de aardse. Enquêtes laten zien dat alle mensen verlangen naar een gelukkig gezin. Wanneer ze soms wat kleinerend praten over ‘knus’ gezinsgeluk komt dat misschien, zoals Ger Groot ooit in Trouw zei, omdat ze jaloers zijn om wat ze missen.

Jan Hulshof

 

afbeelding: William Holden Hunt