Heilige Bonifatius – 5 juni

School-tv besteedt voor de geschiedenisles met korte filmpjes aandacht aan het kloosterleven van vroeger en van nu. Ook voor wie niet meer op school zit het bekijken waard. In de tekst twee filmpjes over Bonifatius, de Benedictijner monnik en priester die in 716 op missiereis naar Friesland vertrok om daar het Christendom te brengen.

Kijk hier het filmpje van school-tv Bonifatius wie is dat.

Bonifatius slaagde er niet in de Friezen te bekeren en moest huiswaarts keren. In 718 reisde hij naar Rome, om goedkeuring te verzoeken aan paus Gregorius II. De paus verleende hem als ‘missionaris der Germanen’ het recht om onder de Germanen ten oosten van de Rijn te bekeren tot het christendom en gaf Winfried een nieuwe naam: Bonifatius (hij die het goede doet), de naam van de heilige van de vorige dag, Bonifatius van Tarsus. In 623 reisde Bonifatius voor de tweede keer naar Rome, waar de paus hem benoemde tot bisschop-missionaris van de Germaanse gebieden om deze zo onder het gezag te brengen van de kerk van Rome.

Het omhakken van de heilige Donareik wordt gezien als het begin van de kerstening onder de Noord- en Middelduitse Germanen. Toen er geen wraak van hun god Donar volgde, namen veel van de Germanen het christelijk geloof aan.

Bonifatius had nooit de hoop opgegeven om ook de Friezen te bekeren tot het christendom. Als hoogbejaarde kerkelijk leider trok hij in 754 opnieuw naar Friesland.  Bonifatius voerde kostbare relieken en geschriften met zich mee. Tot zijn gevolg behoorden veel kerkdienaren, waaronder twee wijbisschoppen met ieder weer een eigen gevolg. Er was een gewapende escorte en personeel. De  bekeringsexpeditie leek voor de Friezen op een oprukkend leger. Hij doopte daar grote aantallen Friezen. Ook belegde hij een grote bijeenkomst in Dokkum om nieuw bekeerden tot het christendom gemeenschappelijk het sacrament van het heilig vormsel toe te dienen. Maar voordat dit plaats kon vinden, werd hij er de volgende ochtend overvallen door een groep gewapende Friezen, getergd wegens de heiligschennis aan hun eikheiligdommen. Op 5 juni 754 werd Bonifatius gedood, samen met zijn 52 metgezellen.

Kijk hier het filmpje van school-tv Bonifatius bij Dokkum vermoord.

Bonifatius had zelf te kennen gegeven in het door hemzelf gestichte klooster in Fulda te willen worden begraven. Utrecht kreeg relieken, Mainz, de zetel van Bonifatius’ bisdom kreeg de met bloed bevlekte kleren en zijn ingewanden.

Bonifatius is patroon van de bisdommen Fulda, Utrecht en Groningen en nevenpatroon van het bisdom Haarlem; daarnaast van Friesland, Saksen en Thüringen; van de steden Arnstadt, Bad Hersfeld, Erfurt, Hameln, Mainz; van bierbrouwers, boekhandelaren, kleermakers, vijlenmakers.