H. Catharina van Siena

Op 29 april vieren we de heilige Catharina van Siena, kerklerares en medepatroonheilige van Europa en Italië. Catherine Benincasa werd geboren in Siena op 25 maart 1347 en wordt beschouwd als een van de grote mystici van de 14e eeuw. Als dochter van deugdzame en vrome ouders werd ze van jongs af aan door God begunstigd met buitengewone genaden en had ze een grote liefde voor het gebed en de dingen van God. Op zevenjarige leeftijd wijdde ze haar maagdelijkheid aan God toe door middel van een privégelofte. Op 12-jarige leeftijd probeerden de moeder en zus van St. Catherine haar over te halen om te trouwen, en begonnen haar zo aan te moedigen meer aandacht te besteden aan haar uiterlijk. Om hen een plezier te doen, verkleedde ze zich en versierde ze zichzelf met sieraden die in die tijd in de mode waren. Het duurde niet lang of de heilige Catharina had spijt van deze ijdelheid. Haar familie vond eenzaamheid ongepast voor het huwelijksleven, en dus begonnen ze haar toewijding te frustreren door haar haar kleine kamer of cel te ontnemen waarin ze een groot deel van haar tijd in eenzaamheid en gebed doorbracht. Ze gaven haar verschillende zware taken om haar af te leiden. De heilige Catharina droeg dit alles met zachtheid en geduld. De Heer leerde haar een ander soort eenzaamheid in haar hart te bereiken, waar ze, ondanks al haar bezigheden, zichzelf altijd alleen met God beschouwde en waar geen beproeving kon binnendringen.

Later keurde haar vader eindelijk haar toewijding en haar vrome verlangens goed. Op 15-jarige leeftijd hielp ze de armen, diende ze de zieken en troostte ze de getroffenen en gevangenen. Ze volgde het pad van nederigheid, gehoorzaamheid en ontkenning van haar eigen wil. Te midden van haar lijden bad ze voortdurend dat dit lijden zou mogen dienen tot boetedoening voor haar fouten en tot zuivering van haar hart.

Op 18-jarige leeftijd nam ze het habijt aan van de Dominicaanse Derde Orde. Ze onderwierp zich aan de cilicium (het boetekleed) en langdurige periodes van vasten, alleen gevoed door de eucharistie. In deze eerste fase van haar leven werden deze praktijken in eenzaamheid uitgevoerd. Het was waarschijnlijk op de feesten van 1366 dat ze, zoals ze in haar brieven beschreef, een mystiek huwelijk met Jezus ervoer, waarbij ze verschillende visioenen kreeg, zoals dat van Jezus Christus op zijn troon met de heilige Petrus en de heilige Paulus. Daarna werd ze steeds vaker ziek en om probeerde nog meer liefde voor de armen te tonen. Haar hagiografen beweren dat ze in 1370 een reeks visioenen ontving van de hel, het vagevuur en de hemel, waarna ze een stem hoorde die haar beval uit haar beperking te komen en het openbare leven in te gaan. Ze begon brieven te schrijven aan mannen en vrouwen uit alle lagen van de bevolking, corresponderend met de belangrijkste autoriteiten van de huidige gebieden van Italië, waarin ze smeekte om vrede tussen de republieken van Italië en de terugkeer van de paus naar Rome vanuit Avignon.

Ze correspondeerde met paus Gregorius XI en drong er bij hem op aan de geestelijkheid en het bestuur van de pauselijke staten te hervormen. Tijdens de plaag van 1374 kwam Catherine de ongelukkigen te hulp, ze toonde zich nooit moe en, als we de historici van haar tijd mogen geloven zou zelfs kunnen worden gezegd dat ze enkele wonderen heeft verricht. Kort daarna, op 1 april 1375, kreeg Catherine in Pisa de zogenaamde onzichtbare stigmata, waardoor ze de pijn voelde maar de zweren niet zichtbaar waren van buitenaf. In juni 1376 werd Catherine naar Avignon gestuurd als ambassadeur van de Republiek van Florence, om de vrede van die republiek met de pauselijke staten en de paus zelf tot stand te brengen. Catherine maakte indruk op de paus, wat betekende dat hij op 17 januari 1377 terugkeerde naar Rome. Pius II verklaarde haar heilig in 1461. Ze werd herdacht op de dag van haar dood, 29 april. In 1939 riep Pius XII haar uit tot belangrijkste patroonheilige van Italië, samen met St. Franciscus van Assisi. Op 3 oktober 1970 verleende Paulus VI haar de titel van kerkleraar, de tweede vrouw die deze onderscheiding behaalde (na St. Teresa van Jezus). In 1999, onder het pontificaat van Johannes Paulus II, werd ze een van de patroonheiligen van Europa.

Luister naar de  hymn Te Catharína, máximis voor het feest van St Catherine via Neumz: odra.dk/Catharina

 

Vier keer per jaar een nieuwe, rijk gevulde Klooster! om even mee op adem te komen.
Nu voor maar € 45!