H. Benedictus van Nursia

11 juli is de dag van de heilige Benedictus van Nursia, de stichter van de naar hem genoemde monnikenorde. Zijn Regel, waarin arbeid, matigheid en stabiliteit hoog in het vaandel staan, heeft velen binnen en buiten de Katholieke Kerk geïnspireerd.