Goede Vrijdag – Rolverdeling

Schriftlezingen: Jesaja 52,13-53 en Johannes 18,1-19,42

Het meisje aan de poort zei tegen Petrus: ‘Bent u ook niet een van de leerlingen van die man?’ – ‘Ik? Welnee!’ zei hij. (Johannes 18,17)

Onze lectrice had vanavond de rol van de verteller, zoals altijd. Waar in het boekje ‘Allen’ staat, waren we weer met zijn allen het volk. Maar sommige dingen hebben we vanavond anders gedaan als vorige jaren. De rol van Jezus werd niet vertolkt door de priester, maar door een tweede lectrice, en de priester gaf deze keer stem aan de figuren die in het verhaal niet bepaald een glansrijke rol spelen: Petrus, die Jezus verloochent en Pilatus, die zijn handen wast in onschuld.

Uit alles blijkt dat Jezus de hoofdrol speelt. Het licht van zijn goddelijke oorsprong straalt door het hele verhaal heen. In het volle besef van wat komen gaat, is Hij gehoorzaam aan de Vader. Als een koning zo vrij gaat Hij de dood tegemoet. Wanneer de soldaten in de hof vragen wie Jezus is, roept Hij tot drie maal toe: ‘Ik ben!’ Dit betekent niet: ‘Jullie moeten bij Mij zijn!’ maar: ‘Ik ben die is’. Het is de Naam van de Eeuwige, die aan Mozes onthuld werd bij het brandende braambos. Niet toevallig dat de soldaten ontzet achterover vallen.

U was misschien verbaasd dat de rol van Jezus vanavond niet vertolkt werd door de priester, die immers gewijd isom Christus uit te beelden. We hebben iets anders uitgebeeld: dat alle gedoopte gelovigen, mannen én vrouwen, met Christus bekleed zijn en dat door het doopsel alle gelovigen gelijkvormig worden aan het beeld van de Zoon van God, zoals de apostel Paulus ons inprent. Daarom hebben we een lectrice voor de rol van Jezus gevraagd, terwijl de priester vanavond de rol van Petrus en Pilatus vertolkte.

We kozen voor deze rolverdeling, omdat er ook priesters zijn die Jezus verloochenen, en bisschoppen die hun handen wassen in onschuld, zoals blijkt uit de vele berichten over seksueel misbruik in de kerk. Dit wil niet zeggen dat ik het passieverhaal vanavond in een mineurstemming gelezen heb. Het hoogtepunt van de passie volgens Johannes is het moment waarop de Gekruisigde de Geest geeft. Die Geest is de Geest van transparantie die laat zien wat zonde is en wat gerechtigheid is. Het is ook de Geest van verzoening.

Jan Hulshof

Afbeelding: Jan Toorop