Goede Vrijdag – Gebed bij de Pietà

 

Kyrie eléison
Heer heb medelijden met ons
Zoals de Moeder van Smarten richt ik me tot U
nu het virus zo veel mensen treft
Uw wereld wordt erdoor geslagen
Vele mensen worden besmet
Tallozen vinden de dood
Hun nabestaanden zijn zoals de Moeder van Smarten
in rouw gedompeld
Ze richten hun ogen naar U
Ze schreeuwen het uit
Kyrie eléison
Heer heb medelijden met ons
Zoals de Moeder van Smarten troost en kracht van U kreeg bidden wij U om troost en kracht
Kom ons te hulp
Kyrie eléison
Heer heb medelijden met ons
Amen

 

Afbeelding: Pietà Giovanni Bellini (ca. 1430-1516)

Tekst Paul Verbeek, uit: Bidden in tijden van beproeving

Vier keer per jaar een nieuwe, rijk gevulde Klooster! om even mee op adem te komen.
Nu voor maar € 45!