Goede Vrijdag: De laatste dag

Martinus Nijhoff is de dichter van het lijdensgedicht ‘De laatste dag’, een indrukwekkende beschrijving in poëtische taal van Jezus’ laatste dag voor zijn dood.

De laatste dag

Ze grepen Hem terwijl zijn vrienden sliepen

en het verraad kuste als een vriend zijn mond.

Rumoer was in de stad, en mannen liepen

met toortsen in de donkre straten rond.

Een menigte drong op het plein: ze riepen:

‘Kruis Hem! Kruis Hem!’ – Hij, die gebonden stond 

voor het paleis, zag in hun ogen ’t diepe 

geheim, waarvoor Hem God ter wereld zond. 

En naakt werd Hij gekruisigd door soldaten, 

de vrouwen weenden en de priesters praatten,

er werd gedobbeld en veel wijn vermorst. 

Het voorhang scheurde, doden werden wakker, 

een man wierp zilver ten verdoemden akker.

Het is volbracht! – Zijn hoofd viel aan zijn borst.

 

Het achtstemmige Crucifixus zou het bekendste werk worden van Antonio Lotti (1667-1740), ooit kapelmeester van de San Marcobasiliek in Venetië.

 

 

 

Vier keer per jaar een nieuwe, rijk gevulde Klooster! om even mee op adem te komen.
Nu voor maar € 45!