Gelovige en verstandige vrouwen maken geschiedenis

Over begijnen en begijnhoven in context

Wie vandaag door Vlaamse steden wandelt, loopt wel eens voorbij of door een begijnhof. We vinden rust en schoonheid in de architectuur, in het aanwezige groen en in de vaak prachtige begijnhofkerk. Maar wie weet dat achter deze ‘schattige’ huisjes op schitterende locaties in onze steden een heel interessante religieuze geschiedenis schuilgaat? Wie waren deze begijnen? Waarom trokken zij zich terug in hun ‘hof’? En behoort de begijnenbeweging voorgoed tot de voltooid verleden tijd of kent zij ook vandaag nog toekomst?

Onder redactie van Anton de Preter, Marcel Gielis en Mathijs Lamberigts is onlangs een boek verschenen over de Vlaamse begijnhoven. Naar aanleiding van de twintigste verjaardag van de erkenning van dertien Vlaamse begijnhoven tot UNESCO-werelderfgoed heeft de faculteit Theologie en Religiewetenschappen van de KU Leuven een colloquium ingericht over de geschiedenis en spiritualiteit van begijnen. De referaten van dit colloquium zijn gebundeld tot een boeiend boek.

In het boek worden achtereenvolgens de volgende thema’s besproken:

‘Zes eeuwen geschiedenis van begijnen tijdens het Ancien Régime: of, hoe ‘Vlaams’ zijn ‘onze begijnhoven?’ door Professor Dr. Walter Simons (Dartmouth College)

‘De mystieke schrijfster Maria van Hout (1470/80–1547): begijn, kwezel of clop?’ door Dr. Lieve Uyenhove (KU Leuven)

‘Begijnen en het ontstaan van de literatuur in de volkstaal: de raadselachtige Hadewijch’ door Professor Dr. Rob Faesen (KU Leu- ven)

‘De band tussen kapucijnen en begijnen in Vlaanderen (17de–18de eeuw)’ door Dr. Geert Van Reyn (KU Leuven)

‘De begijnenbeweging na de Franse Revolutie’ door Professor Dr. Hans Geybels

‘Nieuwe begijnhoven en spiritualiteit: initiële schets met een paar bedenkingen op basis van experimenten in Franstalig België en Frankrijk’ door Dr. Rita Fenendael (UCL)

Het boek is uitgegeven door uitgeverij Halewijn,
Antwerpen, 2018
en kost €19,50