Geloofsgesprek met zr. Mary Amata

Het geloof komt tot je in het kleinste gebaar en de meest verborgen stem. Verwacht geen wonderen, maar wees stil, luister naar de stem van je hart en leef met aandacht voor de kleine dingen in het leven. Want daar roept God. Zo geeft zuster Mary Amata katechese aan kinderen van drie jaar jong, zo doet ze ook wat paus Franciscus vraagt in het synodaal proces: om te luisteren naar de ander en zo op het spoor van de Ander te komen.

Zuster Mary Amata komt oorspronkelijk uit Amerika. Daar is ze ingetreden bij de dominicanessen van Sint-Cecilia in Tennessee. In 2014 is ze met enkele medezusters naar Limburg gekomen. De zusters zijn onder meer actief in het jeugdwerk, onderwijs, catechese en het studentenpastoraat in Maastricht.

Zuster Mary Amata is overste van de communiteit in Sittard. Als gedelegeerde onderhoudt zij namens de bisschop de contacten met de religieuze ordes en congregaties in het bisdom Roermond.

Het hele geloofsgesprek is terug te zien via deze link naar NPOStart

Vier keer per jaar een nieuwe, rijk gevulde Klooster! om even mee op adem te komen.
Nu voor maar € 45!