Geloof als thema van derde biënnale

De kloosters van de Heilige Driehoek in het Noord-Brabantse Oosterhout vormen in 2023 voor de derde keer het bijzondere toneel voor een hedendaagse kunst biënnale van internationale allure. De h3h biënnale (voorheen Kunst in de Heilige Driehoek) draagt in 2023 Geloof als thema.

Selectie kunstenaars
Op uitnodiging van de curatoren Hendrik Driessen en Rebecca Nelemans tonen 25 kunstenaars uit binnen- en buitenland nieuwe en bestaande werken, geïnspireerd door de unieke locatie en de rijke historische en spirituele tradities. Het zijn Ghada Amer, Maarten Baas, David Bade, Marwan Bassiouni, David Claerbout, Delphine Courtillot, Anne Geene, Lisette de Greeuw, Loek Grootjans, Elise ’t Hart, Frank Havermans, Laura Henno, Ann Veronica Janssens, Folkert de Jong, Alicja Kwade, Rudy Luijters, Rick van Meel, Paulien Oltheten, Kathrin Schlegel, Fiona Tan, Fran Van Coppenolle, Ine Vermee, Wessel Verrijt, Dré Wapenaar en Romee van Oers. Daarnaast is er ook werk geselecteerd van de overleden kunstenaars Piet den Blanken en JCJ Vanderheyden.

De curatoren hechten veel waarde aan de verbinding die een kunstenaar met zijn of haar werk weet aan te gaan met een specifieke locatie binnen het kloostergebied en het thema Geloof. De symbiose die ontstaat tussen het werk en de plek was leidend bij de keuze voor de kunstenaars. De kunstwerken die getoond zullen worden variëren van schilderijen, sculpturen, (geluids)installaties, fotografie en video, tot monumentale ingrepen in het landschap.

Thema: Geloof
Het thema Geloof heeft totaal andere en complexere connotaties dan de voorafgaande thema’s Hoop of Liefde. In gesprekken, ook die met het bestuur waarin de eerdere tentoonstelling geëvalueerd werd, kwam al snel naar voren dat het een goed idee zou zijn als de curatoren van de tweede editie, Rebecca Nelemans en Hendrik Driessen, ook de derde editie van de biënnale voor hun rekening zouden nemen. Zo kan de met de kloosterlingen opgebouwde band verder worden versterkt en de nog jonge organisatie zich wat beter ‘settelen’ alvorens zich op een nieuwe reeks biënnales te richten, met andere, jongere curatoren.

Verder pratende over het komende thema kwamen de curatoren  al snel uit bij de oorspronkelijke betekenis van het begrip geloof, dat van vertrouwen en overtuiging. Het Nederlandse woord is een vertaling van het Griekse zelfstandig naamwoord pistis, met de fundamentele betekenis van ’trouw, vertrouwen’. Het bijbehorende werkwoord is pisteuo, ‘ik ben trouw, ik vertrouw’. Oorspronkelijk bedoeld was: ‘Ik vertrouw op …, ik bind mijn bestaan …, ik ben trouw aan …’.

Het Latijnse woord credere is direct verwant aan de oude Indo-germaanse wortel sraddha-(‘geloven’ in de zin van: elke handeling die wordt uitgevoerd met oprechtheid en absoluut vertrouwen). De componenten waaruit credere is samengesteld: ‘cor’ en ‘dare’ betekenen ‘hart’ en ‘zetten, plaatsen, leggen’, dus samengevoegd zoiets als ‘legt zijn hart op iets’ of ‘geeft zijn hart aan’. Geloof heeft in die zin -naast vertrouwen en overtuiging- alles te maken met passie en compassie.

Ook tijdens de voorbereidingen van deze derde editie is er sprake van sterk veranderende maatschappelijke omstandigheden. Nu we met Covid hebben leren leven en de angst voor een volgende pandemie minder is geworden, worden we geconfronteerd met een tot voor kort voor onmogelijk gehouden oorlog aan de grenzen van Europa. En naast die oorlog hebben we met nog veel meer ontwrichtende zaken te maken, zoals de klimaatproblematiek, of allesverwoestende aardbevingen in Turkije en Syrië. We leven bovendien in een tijd waarin verschillende ‘waarheden’ naast elkaar bestaan en de vrije journalistiek en democratische beginselen steeds meer onder vuur liggen. Begrippen als geloof, hoop en liefde krijgen hierdoor opnieuw en breder betekenis.

Geloof helpt ons zin te geven aan ons leven en om te gaan met het onvermijdelijke einde daarvan. Geloof handelt over beroering, geraakt worden door een dieper besef of gewoonweg over verrukking. Kunst verruimt onze blik en helpt mensen opener en meer onbevangen naar de wereld te kijken. Kunstenaars werken vanuit een vertrouwen en een overtuiging (‘met het hart erop’) en proberen met hun verbeeldingskracht grip te krijgen op de wereld om ons heen.

De keuze voor de kunstenaars voor deze h3h biënnale is gebaseerd op de betekenis en invulling van het begrip Geloof zoals hierboven beschreven. Daarnaast speelt de omgeving van de drie kloosters een grote rol. De h3h biënnale in Oosterhout is immers geen museale tentoonstelling. ‘Wij hechten veel waarde aan de verbinding die de kunstenaars met hun werk weten aan te gaan met een specifieke ruimte binnen het kloostergebied. Naast de invulling van het thema is de symbiose die kan ontstaan tussen het werk en de plek, leidend bij onze keuze voor de kunstenaars.’

Kijk hier voor de route

De h3h biënnale vindt plaats van 3 juni t/m 16 juli 2023. 

Tickets bestellen kan ook al: via deze link

 

Vier keer per jaar een nieuwe, rijk gevulde Klooster! om even mee op adem te komen.
Nu voor maar € 45!