Geestelijk testament – Congregatie de Kleine Zusters van de Heilige Sint Joseph

Doorgeven wat van waarde is

Bijna 150 jaar geleden werd de Congregatie van De Kleine Zusters van de Heilige Joseph in Heerlen gesticht. Meer dan 3000 vrouwen uit Nederland en België zijn ingetreden en hebben het beste van zichzelf gegeven aan ieder die niet meetelt en meedoet in onze samenleving. Ze hebben hun leven gegeven aan de minste der mijnen, in verpleging, de zwakzinnigenzorg, voogdijinstellingen, het onderwijs, bejaardenhuizen en kerkelijke instituten zoals seminaries en retraitehuizen. Ze deden dat niet alleen in Nederland maar waren ook trouw aan hun opdracht in andere delen van de wereld, in China, Indonesië en Kenia.

Dit is het geestelijk testament in meerdere talen. ‘Omdat we geloven dat we meer zijn dan geschiedenis en er toe doen, ook in het heden. Omdat we deel zijn van een wereldwijde beweging van zusters die het vuur van het begin in het heden willen doorgeven. Omdat we in dat zusterschap laten zien dat vrouwen veel van elkaar kunnen verschillen in cultuur, opleiding, herkomst en religieuze beleving maar wereldwijd verbonden zijn in die ene opdracht: om te luisteren naar de minste der mijnen en zo de weg van Christus te gaan. Van Christus pas kunnen delen met de wereld om ons heen als we in alle eenvoud en gehoorzaamheid oog blijven houden voor de nood van deze tijd. En die nood vraagt om permanente dienstbaarheid.’

 

 

Geestelijk testament
Congregatie de Kleine Zusters van de Heilige Sint Joseph

Prijs: € 9,95

Bestel direct via deze link

 

Vier keer per jaar een nieuwe, rijk gevulde Klooster! om even mee op adem te komen.
Nu voor maar € 45!