Gebed voor eenheid

God van leven,
U heeft ieder mens naar uw beeld en gelijkenis geschapen.
Wij prijzen U voor het geschenk van een veelheid aan culturen en volken,
geloofsuitingen en tradities.
Schenk ons de moed om altijd op te staan tegen onrecht en haat
op grond van ras, achtergrond, geslacht en religie.
Overwin in ons de angst voor mensen die niet hetzelfde zijn als wij.

God van vrede, God van liefde, in U vinden wij hoop.

Barmhartige God, U heeft ons in Christus laten zien dat wij één zijn in U.
Leer ons om vanuit deze eenheid in de wereld te leven,
zodat het mogelijk is dat gelovigen met verschillende achtergronden,
in verschillende landen, naar elkaar kunnen luisteren en in vrede zullen leven.

God van vrede, God van liefde, in U vinden wij hoop.

Jezus, U kwam in de wereld en deelde in alles ons menszijn.
U kent de moeiten van het leven en de mensen
die op zoveel verschillende manieren lijden.
Beweeg ons door uw Geest van ontferming om onze tijd,
ons bezit en ons leven te delen met alle mensen die in nood verkeren.

God van vrede, God van liefde, in U vinden wij hoop.

Heilige Geest, U hoort de woede van uw gewonde schepping
en de kreet van allen die lijden onder de klimaatverandering.
Leid ons naar een nieuwe manier van leven,
opdat wij als deel van uw schepping mogen leren
om in harmonie te leven met alles wat U geschapen heeft.

God van vrede, God van liefde, in U vinden wij hoop.

Gebed uit liturgie Week van Gebed voor Eenheid, Raad van Kerken

Vier keer per jaar een nieuwe, rijk gevulde Klooster! om even mee op adem te komen.
Nu voor maar € 45!