Gebed uit de kloosterkalender 2022

Voor 25 januari, de feestdag van de bekering van de H. Paulus, schrijft Abdis Angela Holleboom van de clarissen in Megen een gebed op de Kloosterkalender:

God, die alles in uw hand houdt
en uw liefdevolle licht doet opgaan
over goeden en slechten,
moge uw licht vandaag aantrekkelijk zijn
voor allen die zinnen op wat kwaad is,
dat hun hart verlicht wordt tot het goede.
Zegen allen die uw beminde Zoon volgen
met vreugde om de goede gaven van uw overvloed.
Laat het licht van uw aangezicht lichten
over allen die U zoeken
en geef aan onze wereld hoop
dat verzoening, vrede en gerechtigheid mogelijk zijn.

 

Vier keer per jaar een nieuwe, rijk gevulde Klooster! om even mee op adem te komen.
Nu voor maar € 45!