Gebed tot Sint Franciscus

Franciscus,

Vandaag mogen we je feestdag vieren.
Je blijft mensen aanspreken.
Hoe komt dat? Wat is je geheim?
Tijdens je leven heb je radicale keuzes gemaakt.
Het blijft veel volgelingen inspireren.
In alle vrijheid kies je voor soberheid en armoede.
Daar komt een andere rijkdom voor in de plaats.
Immers door je levensweg groeit er
een nieuwe verbondenheid
met alles wat God geschapen heeft.
Je zingt het uit in het Zonnelied.
Je leven wordt een lied voor alles wat groeit en bloeit.
Vooral het kwetsbare en gekwetste trekt je aandacht.
Door jou krijgt de kerststal een nieuwe betekenis.
De geboorte van Jezus wordt nagespeeld.
In Greccio gebeurt dat voor de eerste keer.
God kot in ieder pasgeboren kind voor jou
op unieke wijze aan het licht.
Dat is voor jou de echte levensvreugde.
Mogen wij door je voorbeeld uitgroeien
tot mensen die zorg dragen voor elkaar
en alles wat God geschapen heeft.

Amen

Paul Verbeek, in de Kloosterkalender

Afbeelding: hertaling zonnelied voor kinderen, Marjet de Jong

 

Vier keer per jaar een nieuwe, rijk gevulde Klooster! om even mee op adem te komen.
Nu voor maar € 45!