Gebed op Aswoensdag

Wij komen tot bij U, God.
zoals wij zijn.
Al het overbodige willen
we achter ons laten.
Veertig dagen tijd
krijgen we om
te groeien
in gelijkvormigheid met U.

Als we uitgenodigd worden
om zelf kleiner te worden,
is dat om anderen een belangrijker plaats
te laten innemen in ons leven.

Neem ons bij de hand,
in ons eentje zijn we bang
om de woestijn te betreden.

Als Gij meegaat
worden wij mensen
van uw hart.

Erik Galle
Overgenomen uit: De Kloosterkalender, woensdag 17 februari 2021
Afbeelding: Afbeelding van Tep Ro via Pixabay

Vier keer per jaar een nieuwe, rijk gevulde Klooster! om even mee op adem te komen.
Nu voor maar € 45!