Gebed op Aswoensdag

Door as getekend

God, in wie wij geborgen zijn,
door as zijn wij getekend;
broos is ons leven,
breekbaar ons lot,
vluchtig de tijd en
vergankelijk ons bestaan.
Het licht van uw ogen
doorziet wie wij zijn.

Leer ons dan onze dagen tellen;
déze veertig dagen tellen om op te
staan en met Christus Jezus
door de woestijn heen te gaan.
Afstand te nemen van de verlokkingen
en oppervlakkigheden in onszelf
en om ons heen.

Bevestig ons geloof dat in de kleine
momenten van sterven aan onszelf,
nu reeds iets van verrijzeniskracht
ons deel is op weg naar het stralende
en nooit te doven Licht van Pasen.
Zo bidden wij in naam van uw Zoon
die de Bezieler is van ons leven.
Amen

 

Maria Magdalena van Bussel
Priorin van Norbertinessenpriorij Sint-Catharinadal te Oosterhout
Uit: van As naar Opstanding, Zeven weken pelgrimeren door de woestijn van deze tijd

 

 

Vier keer per jaar een nieuwe, rijk gevulde Klooster! om even mee op adem te komen.
Nu voor maar € 45!