Gebed én onderdak voor Oekraïense vluchtelingen

De monniken van Koningshoeven hebben besloten de deuren van de abdij ruimhartig open te stellen voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen. Half maart ontvingen zij het eerste gezin in hun midden.

“Wij gaven ons op als opvanglocatie toen de gemeente Tilburg ons vroeg of we hierin van betekenis konden zijn”, vertelt broeder Isaac. “We hebben daar niet lang over hoeven nadenken. Sinds Oekraïne en haar inwoners afschuwelijk worden getroffen door de brutale aanval van de Russen bidden wij al nadrukkelijk voor hen. Bidden is een essentieel onderdeel van onze levenswijze en in onze gebeden denken wij altijd aan de wereld, aan de mensen die het moeilijk hebben. Dus ook aan de inwoners van Oekraïne.” Abdij Koningshoeven bekende hierover al kleur door op 3 maart jl. de geelblauwe Oekraïnse vlag te hijsen op het Poortgebouw en in de voortuin van de abdij. Broeder Isaac benadrukt dat hij en zijn medebroeders ook bidden voor de agressor “opdat zij beseffen waarmee zij bezig zijn. Want het kwaad dat geschiedt en het leed dat wordt veroorzaakt wordt niet alleen gevoeld in Oekraïne zelf, maar ook in de regio en de rest van de wereld.”

Al op 3 maart werd de Oekraïense vlag gehesen bij het poortgebouw. Door deze handeling bekent de abdij kleur en kiest zij partij voor het land Oekraïne en haar inwoners.

Deze daad wordt kracht bijgezet door het dagelijkse gebed van de monniken en het houden van gebedsdiensten die uitdrukkelijk zijn gericht tegen de agressor en vóór het stoppen van de oorlog en het vernietigende geweld van Rusland.

 

 

‘God van de Vrede,
opgeschrikt door het geweld, de agressie,
de oorlog die is losgebarsten in Oekraïne, wenden wij ons tot U.
Gij wilt geen oorlog,
Gij wilt dat mensen elkaar opbouwen en samen zich inspannen voor harmonie in Uw mooie wereld.
Kom ons te hulp.
Wees nabij aan hen die nu te lijden hebben en zelfs hun leven geven.
Wees ook nabij aan de agressor, opdat zij beseffen waar zij mee bezig zijn,
dat ieder zich bekere tot de ander als enig weg van vrede.
Dat Uw mildheid en Uw liefde de harten bereid maakt om Uw vrede te ontvangen en uit te dragen.
Zo bidden wij U door Jezus Christus, onze Vredevorst.
Amen’

Bericht en foto’s overgenomen van website Abdij Koningshoeven

Vier keer per jaar een nieuwe, rijk gevulde Klooster! om even mee op adem te komen.
Nu voor maar € 45!