Fraters van Utrecht vieren 150-jarig jubileum

De Congregatie van de Fraters van Onze Lieve Vrouw van het Heilig Hart (de ‘Fraters van Utrecht’) vieren deze maand dat de congregatie 150 jaar geleden door de toenmalige aartsbisschop van Utrecht mgr. Andreas Ignatius Schaepman is gesticht. Op de officiële stichtingsdag zondag 13 augustus was er in het Fraterhuis St.-Jozef in De Bilt een jubileumprogramma waarbij mgr. Hoogenboom namens het Aartsbisdom Utrecht de hele dag aanwezig was. Vanuit Indonesië vertegenwoordigden frater Kanisius en frater Adolf het algemeen bestuur.

Die dag werd er ook een kunstwerk onthuld dat een blijvende herinnering is aan de Fraters van Utrecht in Nederland. Mgr. Hoogenboom kreeg een kleine replica van dit kunstwerk. Tevens is er vanwege het jubileum een audiovisuele presentatie gemaakt en er is een fototentoonstelling te zien. In de twee weken na 13 augustus zijn er diverse ontmoetingen gepland, zoals met andere religieuzen en hun organisaties, met familieleden van de nog negen Nederlandse fraters en een middag met zakelijke relaties.

Mgr. Hoogenboom was hoofdcelebrant in de Eucharistieviering in de kapel van het fraterhuis. In zijn inleiding heette mgr. Hoogenboom – in het Indonesisch – onder meer beide Indonesische Fraters van Utrecht welkom: “Namens de aartsbisschop van Utrecht feliciteer ik u en de hele congregatie in Nederland, Indonesië en Kenia met de viering van het honderdvijftig jarig bestaan van uw congregatie.”
Mgr. Hoogenboom memoreerde ook dat hij “vijf jaar lang (van 1972-1977) leerling was van de Sint Gregorius Scholengemeenschap aan de Nobeldwarsstraat in Utrecht. Ik ben de Fraters van Utrecht veel dank verschuldigd en ben dan ook zeer vereerd met de uitnodiging om vandaag met u dit jubileum in de Eucharistie te vieren, met als concelebrant Jozef Wissink, van wie ik trouwens ook een oud-leerling ben.”

In zijn preek benadrukte mgr. Hoogenboom dat het zijn geschiedenisleraar frater Roland Disch was die hem op het Sint Gregorius een grote liefde voor de geschiedenis bijbracht. Hij stond stil bij de stichter van de congregatie van Fraters van Utrecht, mgr. Schaepman: “Hij werd in 1868 benoemd tot aartsbisschop van Utrecht op de zetel van de heilige Willibrord. Hij las de tekenen van zijn tijd goed. Het confessioneel onderwijs was bij de wet van 1848 mogelijk geworden, maar alleen het openbaar onderwijs werd van regeringswege gesubsidieerd. Mgr. Schaepman zag het als zijn missie in het voetspoor van de heilige Willibrord om met katholiek onderwijs in het aartsbisdom en met name in de stad Utrecht te beginnen en zo jonge mensen tot leerlingen van Christus te maken. Daarom stichtte hij in 1873 de Congregatie van de Fraters van Onze Lieve Vrouw van het Heilig Hart.”
Vele decennia droegen de fraters hoofdzakelijk in het Aartsbisdom Utrecht zorg voor allerlei vormen van onderwijs en opvang van de katholieke jeugd in hun vrije tijd, aldus mgr. Hoogenboom. “Ik noem de Jonge Wacht, de verkennerij (zelf was ik ooit als welpje en daarna als verkenner lid van de Scoutinggroep Mgr. Schaepman in Montfoort), hobbyclubs, sport. Ook voorzagen de fraters in de Leo Stichting te Borculo in de opvoeding en het onderwijs van wat we heden ten dage probleemjongeren zouden noemen. De Uitgeverij en Drukkerij St.-Gregoriushuis deed verdienstelijk werk, onder meer door de verzorging van schooluitgaven. Veel fraters deden en doen met veel liefde en toewijding ondersteunend werk als kok, portier, ziekenbroeder en bestuurder.”

In de afgelopen decennia is de congregatie moedig en vol Godsvertrouwen nieuwe wegen ingeslagen, zo zei mgr. Hoogenboom. “Zij sloeg haar vleugels uit naar Indonesië en naar Kenia. … De congregatie kijkt dankbaar naar het verleden en met geloof en vertrouwen naar de toekomst. Alle reden dus voor een feestelijke viering van het 150-jarig jubileum.”
Mgr. Hoogenboom ging in op de gekozen Evangelielezing op dit jubileumfeest: het verhaal van de bruiloft van Kana, waar Jezus als de ware bruidegom water in wijn verandert. “Deze keuze heeft ook alles van doen met de rol van Maria, de moeder van de Heer, in dat verhaal. Leidend voor de fraters was en is een evangelische geest van dienstbaarheid aan Kerk en maatschappij naar het voorbeeld van hun patrones Onze Lieve Vrouw van het Heilig Hart: Maria die wijzend naar Jezus zegt: ‘Doet maar wat Hij u zeggen zal’. Woorden van Maria, gesproken tot de dienaren op de bruiloft van Kana, die in de loop ter tijden onder wisselende maatschappelijke en kerkelijke omstandigheden altijd weer weerklank en praktische navolging hebben gevonden bij de fraters van de vandaag jubilerende congregatie. … Anderhalve eeuw hebben de fraters in Gods wijngaard met inzet van hun talenten van hoofd, hart en handen met liefde en toewijding gewerkt op voorspraak van de heilige Maagd Maria en aldus rijke vruchten helpen voortbrengen. Vandaag passen daarbij allereerst woorden en zangen van dankbaarheid aan de Heer en aan de fraters die hij tot zijn dienstwerk riep en voorts hoop en vertrouwen voor de toekomst.”

Bericht overgenomen van website Aartsbisdom.nl
Foto’s: Rudo Van Rooij

Vier keer per jaar een nieuwe, rijk gevulde Klooster! om even mee op adem te komen.
Nu voor maar € 45!