Fratelli Tutti – Handreiking bij de derde encycliek van paus Franciscus

We kunnen pas gelijken zijn als we in liefde verbonden zijn.
En we kunnen pas vrij zijn als we broeders en zusters zijn.
De liefde herkent de waardigheid van de ander.

Als er ooit een tijd is geweest die ons bewust maakt van de betekenis van werkelijke ontmoeting, dan is het in deze pandemie. En nooit is de boodschap van paus Franciscus zo relevant als in de ernstigste crisis sinds de Tweede Wereldoorlog. Na de boodschap in Laudato Si’ om zorg te hebben voor de schepping, is er in zijn derde encycliek Fratelli tutti de hartstochtelijke oproep om zorg te hebben voor elkaar. Vanwege deze urgentie maakt de paus net als in Laudato Si’ indruk op de hele wereld: zijn boodschap over broeder- en zusterschap en over sociale vriendschap raakt ons allemaal.

De encycliek is een bestseller, ook in Nederland. Daarom is er ook een grote behoefte aan duiding en toelichting bij deze encycliek Fratelli tutti. Als deze derde encycliek de harten van kerk en samenleving verovert slaan het Franciscaans Studiecentrum en de Tilburg School of Catholic Theology de handen ineen. Ze organiseren een online-cursus, vragen inleiders bij elk hoofdstuk van de encycliek een toelichting te geven en delen deze handreikingen met een groter publiek, middels deze uitgave. Zo wordt deze encycliek nog toegankelijker en relevanter, want de auteurs maken duidelijk: ontmoeting hoeft niet te eindigen in een confrontatie en polarisatie, maar kan ook en vooral een verrijking zijn. Met dank aan de liefde die ons open doet gaan voor de ander. Lees de pdf: 2021 Cursus Fratelli tutti Luce

 

Handreiking bij de derde encycliek van Paus Franciscus

Lezen, meedenken en inspireren

Arnold Smeets, Willem Marie Speelman (Redactie)

Prijs  15,00

Te bestellen via deze link

Vier keer per jaar een nieuwe, rijk gevulde Klooster! om even mee op adem te komen.
Nu voor maar € 45!