Franciscaanse uitgave: Tijdschrift voor verkondiging

Tijdschrift voor Verkondiging (TvV) is een zes keer per jaar verschijnend exegese- en preektijdschrift, voorheen op papier nu op internet.

Voor iedere zon- en/of feestdag geeft het een exegetische inleiding op de schriftlezingen volgens het Romeins Lectionarium. Aansluitend volgt telkens een preekvoorbeeld. De Nederlandse provincie van de minderbroeders franciscanen geeft het blad (voorheen ‘De Gewijde Rede’) vanaf 1928 uit. Begin deze eeuw is ‘Sacerdos’, een vergelijkbaar Vlaams tijdschrift in TvV opgegaan, zodat het nu een uitgave is van de Nederlandse en Vlaamse franciscanen samen.

Waren het vroeger nagenoeg uitsluitend pastores die de preek verzorgden, tegenwoordig staan steeds meer toegeruste leken voor de taak een overweging te houden. TvV speelt daarop in. De auteurs stammen uit de brede oecumene.

Tijdschrift voor Verkondiging is gratis te downloaden

 

Vier keer per jaar een nieuwe, rijk gevulde Klooster! om even mee op adem te komen.
Nu voor maar € 45!