Franciscaanse Stille Retraite bij de Minderbroeders in Megen

Een Franciscaanse Stille Retraite (FSR) is bedoeld voor mensen die verlangen naar stilte en naar contact met de Bron van hun leven. Tijdens deze zesdaagse retraite geven we geen conferenties; de stilte staat centraal.
Je hebt elke dag een gesprek met een eigen begeleider en je neemt deel aan een dagelijkse themaviering waarin bijbelteksten en teksten van Franciscus en Clara doorklinken. De retraite vindt plaats in een klooster en je beweegt mee in het kloosterritme van gebedstijden en eucharistievieringen.

Je kunt alleen deelnemen als je je voor alle zes dagen inschrijft. Kun je pas later komen of moet je eerder weggaan, schrijf je dan in voor een van de andere stille retraites.

Het is heel belangrijk je goed te informeren over wat de retraite inhoudt. Daar kun je meer over te weten komen op de website van de Franciscaanse Stille Retraites: www.stilleretraites.nl. Lees daar ook enkele ervaringen en indrukken van andere retraitanten.

Minderbroeders in Megen
Het klooster van de Minderbroeders Franciscanen stamt uit de tweede helft van de zeventiende eeuw en ademt de geest van Franciscus van Assisi (±1182-1226). We hebben een kamer tussen de broeders, en zijn viermaal daags welkom bij hun Getijdengebed. Ook zitten we met hen aan dezelfde tafel. Tijdens het middagmaal kunnen we met hen van gedachten wisselen. De overige maaltijden kunnen in stilte genuttigd worden. We zullen een enkele keer samen met de broeders een dienst bij de zusters Clarissen meemaken.

Praktisch

Plaats: Minderbroedersklooster Franciscanen, Kloosterstraat 6, 5366 BH Megen; Site: Franciscanen in Megen
Route: Er is een treinverbinding met Oss, en van daaruit de buurtbus (behalve op zondag) of de regiotaxi.

Verzorgd door: Antoinette van Gurp en Kitty Mul

Data: maandag 14 – zondag 20 september 2020, Aankomst ’s maandags tussen 13.45 en 14.30 uur.

Prijs: € 450,- (A-tarief, is kostendekkend), lager tarief voor lagere inkomens.
Bij alle bedragen is het inschrijfgeld van €50,- inbegrepen.

Meer informatie en aanmelden: kan via deze link.

 

Vier keer per jaar een nieuwe, rijk gevulde Klooster! om even mee op adem te komen.
Nu voor maar € 45!