Feest van alle heiligen en alle zielen – Karl Rahner SJ

Allerheiligen en Allerzielen zijn de feesten van alle heiligen en alle zielen die binnen gegaan zijn in de eeuwige liefde Gods. Van allen, dus niet zozeer van hen die de Kerk reeds afzonderlijk met naam viert in haar liturgisch jaar, maar van die stillen en naamlozen die heengaan alsof zij nooit hadden bestaan, van wie geen legende vertelt en geen heldenboek van wereld- en kerkgeschiedenis verhaalt, maar van hen die slechts door Een, God, worden gekend, die hen heeft ingeschreven in het boek des levens dat het hart van zijn eeuwige liefde is. Maar wij moeten hen die in de wereld naamloos waren toch vieren! Hoe kunnen wij dat anders en opgewekt volbrengen dan door vandaag hen liefdevol te gedenken, die, ook al zijn zij in de wereld reeds vergeten en staan hun namen misschien niet eens meer op een grafsteen, tenminste in ons eigen hart nog leven en niet slechts bij God? Laten we dan ons hart voorbereiden op het feest van de doden die bij God leven en die ons hart nog niet heeft vergeten. Laten wij de doden gedenken! Wees stil mijn hart en laat uit het graf van uw leven allen opstaan die gij bemind hebt!

Overgenomen uit Van Allerheiligen tot Kerstmis, blz.16 en 17
(Oorspronkelijk uit: Meditaties over feesten en alledaagse dingen, Hilversum, 1960)

Vier keer per jaar een nieuwe, rijk gevulde Klooster! om even mee op adem te komen.
Nu voor maar € 45!