Eeuwige professie van dominicanessen zr. Catharina en zr. Marga

Op zaterdag 18 november leggen zr. Catharina en zr. Marga hun eeuwige professie af. Zij beloven hiermee aan God dat zij hun leven lang zuster zullen zijn in deze congregatie. Je kunt het belang van deze gebeurtenis goed vergelijken met een huwelijk. De zusters beloven trouw aan de congregatie, en zullen hun leven daarna samen met de andere zusters met en voor God leven, onder de geloften van gehoorzaamheid, zuiverheid, en armoede. De eeuwige professie volgt een periode van ingroei (1 jaar noviciaat en 3 jaar tijdelijke professie).

Het leven van gehoorzaamheid houdt een altijd luisteren in naar enerzijds de woorden van God en anderzijds de behoeften van de gemeenschap. Het leven van zuiverheid wil een grote liefde voor alle mensen tonen, en de gelofte van armoede wil laten zien dat ons geluk niet zit in het bezitten van goederen, maar in ons zijn voor en in het geven van onze liefde en talenten aan elkaar en de mensen die dit nodig hebben. Bij de Dominicanen staat dit vanuit het charisma van de orde in het teken van gebed, gemeenschap, studie en verkondiging.

De eucharistieviering waarin de eeuwige professie zal plaatshebben begint om 13:00 uur in de Antonius Abtkerk aan de Dennenstraat 125 in Nijmegen. Je bent er van harte welkom. Achteraf zal er gelegenheid zijn voor je felicitaties aan beide zusters en wordt er een hapje en drankje aangeboden. Vanwege de catering vragen we je of je je wilt aanmelden via: zrs.dominicanessen@gmail.com

 

Vier keer per jaar een nieuwe, rijk gevulde Klooster! om even mee op adem te komen.
Nu voor maar € 45!