Een ontginningsbeweging met leken – Klooster Nieuw Sion in Diepenveen

In het monastieke tijdschrift De Kovel stond onlangs een lang artikel over abdij Sion en Nieuw Sion, van de hand van historicus Harry van Royen: ‘Een ontginningsbeweging met leken Klooster Nieuw Sion in Diepenveen’.

In de artikelenreeks Heropend beschrijft Harry van Royen niet alleen de geschiedenis van abdij Sion, maar ook de ontwikkelingen op Nieuw Sion.

‘In Heropend bezoekt De Kovel voormalige abdijen van benedictijnen en cisterciënzers in de Lage Landen. De reporter van dienst gaat na wat er nog aan monastieke waarden herkenbaar is in en rond de herbestemde kloosters. Soms is de spirituele component verscholen en verloren in het landschap, soms is die zo verweven met het dagelijkse doen en laten van de ‘bruiklener’ maar zegt het de passant niets meer. Tot een opmerkzame geest een en ander heropent.’

Voor wie geïnteresseerd is in de geschiedenis van abdij Sion zeker de moeite waard. U vind het artikel via deze link.

Vier keer per jaar een nieuwe, rijk gevulde Klooster! om even mee op adem te komen.
Nu voor maar € 45!