Een kruisweg – boekpresentatie Abdij van Egmond

Econometrist Philip Hans Frances schilderde een kruisweg. Kerkhistoricus Paul van Geest schreef inleidende teksten. Hun bijzondere boek Een kruisweg, met een voorwoord van kardinaal Simonis, wordt gepresenteerd op 20 maart 2020 in de Sint-Adelbertabdij in Egmond.

Een niet-gelovige econometrist is wellicht niet de meest voor de hand liggende schilder van een kruisweg. Toch ging Philip Hans Franses precies deze uitdaging aan. Franses is actief amateur schilder, die werkt probeert te maken waar men wel naar moet kijken.

Het idee ontstond in een café waar de Rotterdamse hoogleraar Toegepaste Econometrie Philip Hans Franses regelmatig bijpraat met de kerkhistoricus Paul van Geest.

Het idee groeide uit tot een project. Paul van Geest zocht bij de veertien staties van de kruisweg inspirerende teksten van de kerkvader Augustinus en schreef een essay over de rol en betekenis van de kruisweg. Hij putte daarbij uit de rijke geschiedenis van deze typisch katholieke vroomheid.

De veertien staties van de kruisweg verbeelden de lijdensweg van Christus. Vanaf de middeleeuwen groeide de vroomheid van gelovigen om bij de verschillende staties te bidden en zo het lijden en sterven van Jezus te gedenken.

Het project werd een boek. Met het inleidend essay en de toelichting op de panelen van de schilder is het een bijzonder spiritueel boek geworden, waarbij het vooral de panelen van de kruiswegstaties zijn die, samen met de gekozen passende teksten, de lezers uitnodigen tot overdenking en beschouwing.

Programma
Het boek Een kruisweg zal op 20 maart 2020 worden gepresenteerd in de Abdij van Egmond.
14.30   Welkom door dr. Arnold Smeets (TST – Luce), aansluitend

•Leo Fijen (UItgeverij Adveniat) interviewt de econometrist prof. dr. Philip Hans Franses
•Lezing door prof. dr. Paul van Geest
•Korte beschouwing door abt Gerard Mathijsen

15.45   Presentatie van het eerste exemplaar van Een kruisweg

Muzikale omlijsting: Elske te Lindert, zang en piano, met liederen uit de passietijd.

Praktische gegevens
Datum en tijd: 20 maart 2020, 14.30-16.30uur
Plaats: Sint-Adelbertabdij, Abdijlaan 26, 1935 BH Egmond-Binnen

Toegang is gratis.
Aanmelden is noodzakelijk en kan via deze link.

 

Vier keer per jaar een nieuwe, rijk gevulde Klooster! om even mee op adem te komen.
Nu voor maar € 45!