Een kijkje in het leven van zusters benedictinessen II

De zusters Benedictinessen in Oosterhout hebben ervaren dat de Heer Jezus Christus hen riep om in deze gemeenschap van zusters voor Hem te gaan leven. Het evangelie en de regel van Benedictus helpen hen bij het dagelijks leven in de gemeenschap. Een groot deel van de dag zijn ze in de kerk aanwezig om de liturgie te vieren. Ze bidden de psalmen en vieren de eucharistie. Het wereldgebeuren brengen ze voor het aanschijn van de Heer. Daarnaast zorgen ze voor elkaar, jong en oud samen in vrede. De zusters laten in een filmpje zien hoe dat er aan toegaat. ‘Kijk maar mee’, schrijven ze zelf. Hier deel 2.

Vier keer per jaar een nieuwe, rijk gevulde Klooster! om even mee op adem te komen.
Nu voor maar € 45!