Een broeder Kapucijn pakt het getijdengebed weer op

Vanaf half juli 2022 woont er voor een paar maanden een broeder kapucijn in het Emmausklooster in Velp bij Grave. Dit is de Duitse religieuze broeder Christophorus Goedereis, die tot juni van dit jaar Provinciaal Overste was van de Duitse Kapucijnen Provincie. Sinds 2020 zijn de weinige overgebleven Nederlandse kapucijnen samengegaan met de Duitse Provincie van deze orde.

Als Provinciaal Overste had broeder Christophorus ook de opdracht om vanuit de centrale kapucijnenorganisatie in Rome de mogelijkheden voor een nieuw begin van kapucijnen in Nederland te onderzoeken. Dit project staat nog steeds op de agenda en zal verder worden ontwikkeld. Broeder Christophorus wil tijdens zijn verblijf in Velp ook het ‘getijdengebed’ weer oppakken voor bezoekers en overnachters, die dat op prijs stellen, in het Emmausklooster.

Broeder Christophorus
Na het einde van zijn ambtstermijn brengt broeder Christophorus tot het eind van het jaar een sabbatical periode in Nederland door. Van juli tot oktober zal hij in het Emmausklooster verblijven en ’s morgens en ’s avonds een moment van gebed en stilte aanbieden aan de pelgrims, beschikbaar zijn voor gesprekken en kijken of het Emmausklooster ook deel kan uitmaken van het nieuwe begin van de Kapucijnen in Nederland.

Christophorus Goedereis werd op 1 maart 1965 geboren in Nordhorn, vlak bij de Nederlandse grens. Hij trad in bij de Kapucijnen Orde in 1984 en studeerde filosofie en theologie in Münster en Rome. Hij werkte op verschillende plaatsen in Duitsland en heeft sinds 1995 bijna onafgebroken de leiding van de Orde gehad. Naast zijn Duitse moedertaal spreekt broeder Christophorus Engels en Italiaans, en verstaat hij ook Frans en Spaans. Twee jaar geleden is hij begonnen zich de Nederlandse taal eigen te maken.

Getijdengebed
Een Getijdengebed is een dagelijkse gebed voor kloosterlingen. Het hele Getijdengebed bestaat uit de 150 psalmen uit het Oude Testament. Het kan worden teruggevoerd op het joodse dagelijks gebed en is ook bij andere christelijke kerken bewaard gebleven. Het Getijdengebed in het Emmausklooster wordt op een eenvoudige manier gedaan: met een moment van muziek, een psalm, een impuls en 15 minuten stilte.
De gebedstijden (maandagavond t/m vrijdagavond, vanaf 1 augustus 2022) zijn:
7.30 uur: Tijdengebed (muziek, psalm, impuls, stilte) in het koor van het klooster en
17.30 uur: Tijdengebed (muziek, psalm, impuls, stilte) in het koor van het klooster.

Wie zijn de kapucijnen?
De kapucijnen zijn een wereldwijde religieuze kloostergemeenschap in de traditie van Sint Franciscus van Assisi. Leven en regel zijn het Evangelie van Jezus. Kapucijnen komen op voor een rechtvaardiger wereld, voor de armen, voor dialoog met andere religies en voor vrede. Ze willen verantwoord omgaan met de schepping en zijn ervan overtuigd dat het christelijk geloof ook vandaag zin en steun geeft. De Orde telt momenteel ongeveer 10.000 leden in 109 landen en is een van de grootste religieuze gemeenschappen in de Katholieke Kerk.

Bron: Emmausklooster.nl

Vier keer per jaar een nieuwe, rijk gevulde Klooster! om even mee op adem te komen.
Nu voor maar € 45!