Drie maanden leven als kloosterling

De karmelieten in Brugge bieden voor de tweede keer het ‘Come & See’-programma aan, een stage van 3 maanden om te proeven van het kloosterleven. Met een Engelstalige promovideo mikken de karmelieten ook op internationale kandidaten. De gemeenschap is trouwens al erg internationaal met broeders uit India en de Filipijnen. 
Ben je man, celibatair, tussen 18 en 40 jaar en geboeid door een leven van gebed? Dan kan je vanaf december 2023 drie maanden leven als kloosterling.

Van de website Mysticusworden.be: Karmel Leven
De Orde van de Ongeschoeide Karmelieten broeders van de Gezegende Maagd Maria van de Berg Karmel, zoals onze officiële familienaam luidt, heeft kloosters over de hele wereld en het ‘hoofdkwartier’ in Rome. Wij zijn ook gekend onder de afkorting ocd die iedere Karmeliet achter zijn naam heeft staan.

De Karmelieten lijken hun leven te vangen in een paradox: een gemeenschap van kluizenaars. Toch is dat de beste omschrijving. Wij combineren momenten van eenzaamheid, waarin wij alleen zijn in onze kloostercel, met gemeenschappelijke momenten van gebed, maaltijden en ontmoeting. Juist in die balans krijgt het kloosterleven van de Karmel gestalte.

De dagelijkse viering van de eucharistie en het gemeenschappelijk bidden van het Getijdengebed vormen de rode draad in onze dagorde, zoals dat ook voor veel andere kloosters geldt en waarvoor de Kerk iederéén uitnodigt. Specifiek Karmelitaans zijn de twee dagelijkse uren van stilte en inwendig gebed.

We koesteren de stilte niet alleen in het gebed maar ook tijdens de maaltijden en bij onze werkzaamheden in ieders eigen kloostercel. Toch zijn we geen ‘zwijgende’ kloosterorde en komen mensen bij ons langs voor het ontvangen van geestelijke begeleiding, pastorale gesprekken en/of het sacrament van boete en verzoening (de biecht). Daarnaast bieden we de ruimte om onze dagelijkse eucharistievieringen mee te vieren en soms ook een deel van het getijdengebed.

Bekijk de promovideo (1’48”)

Brug tussen gastenverblijf en intrede
Het ‘Come & See’-programma werd ontwikkeld vanuit de vaststelling dat er toch een grote kloof bestaat tussen een kortverblijf in het gastenhuis en een mogelijke intrede.

Wie al eens aangenaam verrast werd door een verblijf in een klooster, kan nu een langere tijd meeleven op het dagelijkse ritme van de gemeenschap: stilte en gebed, eucharistie, maaltijden, studie, werk, ontspanning. Deelnemers krijgen ook een initiatie in het kloosterleven en de karmelitaanse spiritualiteit.

Twee deelnemers aan de eerste editie van ‘Come & See’ ontvingen op 1 oktober 2023 hun kloosterkleed en volgen nu hun verdere vorming bij de karmelieten in de Verenigde Staten.

Meer weten?

Bericht overgenomen van kerknet.be
Foto afkomstig van Karmel Leven –  website Mysticus worden

Vier keer per jaar een nieuwe, rijk gevulde Klooster! om even mee op adem te komen.
Nu voor maar € 45!