Doop van de Heer jaar C – Jij bent mijn kind

Schriftlezingen: Jesaja 42,1-4+6-7; Handelingen 10,34-38 en Lucas 3,15-16+21-22

Jij bent mijn kind…
We zijn allemaal kind van mensen, van een vader en moeder en we zijn kinderen van God. God zegt tot iedere mens: “Jij bent Mijn kind, Mijn welbeminde”. Wat een mens ook doet en welke wegen hij of zij ook gaat, dat is iets wat geen mens teniet kan doen. Het is niet dat God alles goed vindt, dat het voor hem niet uitmaakt wat we doen, maar Zijn liefde voor ons gaat niet verloren en dat betekent dat we altijd weer een nieuw begin kunnen maken met onze Vader in de hemel.

Wat wil dat zeggen?
Maar wat bedoelen we eigenlijk, als we zeggen: we zijn kinderen van God? Moslims nemen daar vaak aanstoot aan, die zeggen dat God geen kinderen heeft. Ze verstaan het dan blijkbaar alsof wij een ‘biologische vader’ bedoelen. Zo is het natuurlijk niet, maar wat wordt er dan mee bedoeld?

Uniek
Als er een kind geboren wordt is dat voor de ouders altijd weer een belevenis dat je mag krijgen, dat je krijgt toevertrouwd, een nieuwe mens die boven jezelf uitgaat, uniek en een wonder.

Op wie lijkt het?
Zeker, het pasgeboren kind is de vrucht van de liefde van twee mensen, het is een tastbaar bewijs van en een levend monument voor die liefde. “Op wie lijkt het?”, vraagt de familie zich al meteen na de geboorte af. Het lijkt op allebei, op papa en mama; misschien lijkt het uiterlijk meer op papa en het innerlijk meer op mama, of omgekeerd, maar het heeft iets van allebei en het draagt in zich sporen van de geschiedenis van twee families.

Wel en niet je kind
Maar boven alles en voor alles is dat kind zichzelf, een eigen persoon, met een eigen levensgeschiedenis en een eigen wil en een eigen roeping. Als ouders kunt U zeggen: Het is ons kind, maar het is ook weer niet uw kind: het is er niet voor U, het is U alleen maar toevertrouwd om er Uw beste zorgen aan te geven; het is een eigen unieke persoon.

Zij dienen een geheim
Dat is iets wat iedere ouder wel beleeft: een kind is geen ding, dat gemaakt wordt en dat in mijn macht is zoals een auto of een fiets of een werktuig of een huis; al die dingen dienen mij. Bij een kind is dat anders: ouders dienen een geheim, zij dienen een menselijke persoon, die zich door die dienst ontplooien kan, geholpen wordt om trouw te zijn aan keuzes en idealen, en verdienstelijk en menswaardig te leven volgens een roeping die ergens al in het hart van die mens verborgen ligt en die deze mens hopelijk langzamerhand mag gaan ontdekken.

Liefde vraagt een antwoord
Het is natuurlijk goed wanneer de kinderen met het voorbijgaan van de jaren hun ouders van dienst zijn ook om iets van de liefde terug te geven, die zij eens van hen ontvangen hebben. Liefde vraagt om een antwoord; het zou niet aardig of menselijk zijn als je de liefde niet met liefde beantwoordt.

Liefde en pijn
Kinderen hebben betekent ook altijd pijn en zorgen hebben en jezelf opzij zetten. Alles wat met liefde is verbonden, is ook met pijn verbonden. Maar het zijn juist die dingen die het leven waardevol maken en mooi. Niet heel veel anders is het tussen God en ons.

Kinderloos?
Overigens is het natuurlijk niet nodig kinderen te hebben om een mooi en waardevol leven te kunnen leiden. Koning Boudewijn en koningin Fabiola – het vroegere vorstenpaar van België – die geen kinderen konden krijgen, hadden daar eerst veel verdriet van maar zagen het toen als hun roeping om hun hart wijder te openen voor anderen. Ze wilden niet bij hun verdriet blijven staan.

Voor anderen…
Want wie het meeste aan zichzelf denkt is het ongelukkigst. Door steeds goed aan jezelf te denken, word je ongelukkig. Het gaat erom dat we iets voor anderen betekenen, uit liefde voor God en de naaste.

Bruikleen
We ervaren een kind dus als een kostbaar geschenk; of beter nog misschien: een kostbare schat ons in bruikleen gegeven, een bijzonder geheim dat ons overstijgt. Daarom zeggen we dat alle mensen kinderen zijn van God: zij lijken op hun aardse ouders, maar dragen in zich ook het beeld van God; ieder mens brengt iets nieuws, iets oorspronkelijks in deze wereld, dat er nog niet eerder was. Ieder mens is het product van zijn ouders, maar toch ook weer niet. Een mens is meer dan dat… Een mens heeft leven, zijn geest, zijn vermogens, zijn doel en bestemming, zijn roeping gekregen van God. Dat we kinderen heten te zijn van God drukt dus Gods zorg en liefde voor ons uit.

Doopsel
Bij het doopsel komt dat goed tot uiting, want dan leggen we het kind in dankbaarheid als het ware terug in de armen van de hemelse Vader, die dit kind beschermt, aanneemt en zegent. Het doopsel is een zegen en genade voor een mens als kind van God. Van ons mensen uit is het doopsel een gebed om zegen voor dit kind, we stellen het kind onder Gods bescherming; van God uit is het doopsel leven gevend, bevrijding uit de macht van het kwaad een zegen die Hij geeft, een band die Hij aangaat als van een goede vader met zijn kind. “Gij zijt mijn zoon, mijn dochter, mijn Welbeminde, in U heb ik mijn behagen gesteld.”

† Jan Hendriks

Afbeelding: Doop van de Heer, Giotto di Bondone, 1302, Cappella Scrovegni (Arena Chapel), Padua

Vier keer per jaar een nieuwe, rijk gevulde Klooster! om even mee op adem te komen.
Nu voor maar € 45!