Heilige Don Bosco – 31 januari

Don Bosco is vooral bekend van de Don-Boscohuizen voor jongeren. Hij stichtte voor mannen de Congregatie der Salesianen (1859) en voor vrouwen de Dochters van Maria (vandaag bij ons ook bekend als de zusters van Don Bosco) (1872).

Johannes (Giovanni) Bosco werd in 1815 vlakbij Turijn geboren als zoon van een arme boer, in het Noord-Italiaanse stadje Castelnuovo d’Asti (nu: Castelnuovo Don Bosco). Op tienjarige leeftijd had hij in een droom ‘werken met de jeugd’ als toekomst voor zichzelf gezien. De jeugdjaren van Giovanni waren niet gemakkelijk. Toch kon hij de priesteropleiding doen en werd in 1841 tot priester gewijd. Voor zijn tijd had hij bijzondere opvattingen over zending en apostolaat. Hij maakte gebruik van alle menselijke middelen om het hart van anderen open te maken voor het evangelie. Hij kon goochelen, was acrobaat en atleet: voor een priester destijds bepaald ongewone eigenschappen. Maar hij was ervan overtuigd, dat de kerk van zijn dagen zich teveel richtte tot het verstand van de mensen en te weinig tot het hart.

Werken met arme jongens
Vanaf zijn priesterwijding werkte Giovanni in de achterbuurten van Turijn. Hij wist door zijn onvermoeibare hartelijkheid en optimisme jongens aan zich te binden, maakte ze vertrouwd met de waarde van het evangelie en stichtte een plaatselijk bibliotheek, die uit zou groeien tot de Italiaanse jeugdbibliotheek.
Hij probeerde goede arbeidsovereenkomsten af te sluiten tussen werkgevers, de jongens en hemzelf. Hij bouwde huizen, waar arme jongens konden uitgroeien tot geschoolde werkkrachten, ‘eerlijke burgers en goede christenen’. En hij ontwikkelde een eigen onderwijssysteem, met accenten op een goede en degelijke vorming, waarbij het geloof onlosmakelijk verbonden is met leven en als enige bron van geluk wordt gezien.
Zijn boek ‘De verstandige jongen’ haalde tijdens zijn leven alleen al in Italië een oplage van ruim zes miljoen exemplaren. Hij zet daarin o.a. uiteen dat het in de opvoeding beter is fouten te voorkomen en het goede opvallend te belonen dan te straffen. Het maakte hem tot een van de belangrijkste katholieke pedagogen uit de 19de eeuw.

Na een liefdevol leven vol inspanning, waarbij hij ook te maken had gehad met onbegrip in de eigen kerk, stierf hij in 1888 op 72-jarige leeftijd. Hij kreeg de eretitel mee van ‘koning van de straatjongens en apostel van de verwaarloosde jeugd’. In 1934 werd hij heiligverklaard.

Voor deze korte levensbeschrijving is gebruik gemaakt van Wikipedia en Heiligen.net.
Kijk voor een complete levensbeschrijving op de site van de Salesianen Nederland, donbosco.nl

Salesianen van Don Bosco officieel: Societas Salesiana Sancti Joannis Don Bosco, afgekort tot SDB.

Blazoen van de Salesianen, met daarin de beeltenis van de heilige Franciscus van Sales, het anker, de stralende ster en het brandende hart als verwijzing naar de deugden Geloof, Hoop en Liefde, het bos dat verwijst naar de familienaam van Giovanni Bosco en de laurier en de palm als symbolen voor het eeuwig leven en Christus die de dood overwon. Het is ontworpen door professor Boidi.
Van dit wapenschild werd op 8 december 1885 voor het eerst gebruikt gemaakt bij een rondzendbrief van Don Bosco.

De wapenspreuk van de Salesianen luidt: ‘Geef me bezielde mensen, de rest is minder belangrijk.’

De Zusters van Don Bosco (afgekort ZDB) ofwel Dochters van Maria Hulp der Christenen vormen de vrouwelijke tak van de Salesianen. De Zusters van Don Bosco hebben in tal van plaatsen meisjesscholen gesticht. Begin 2015 waren er wereldwijd 13.000 zusters en 315 novicen aangesloten bij de congregatie. Hiermee zijn de Zusters van Don Bosco de grootste vrouwelijke congregatie ter wereld.

Vier keer per jaar een nieuwe, rijk gevulde Klooster! om even mee op adem te komen.
Nu voor maar € 45!