Digitale Adventsretraite 2023

Op zondag 3 december begint de digitale Adventsretraite. Jezuïet Bastiaan van Rooijen schreef de digitale adventsretraite van www.ignatiaansbidden.org: Baan een weg voor de Heer. Welke innerlijke reis gaan de deelnemers daarmee maken?

We zijn natuurlijk op weg naar kerst, maar vooral naar een persoon. In het christelijke geloof is dat altijd zo. Met kerst is dat naar zijn geboorte, met Pasen naar de verrezen Jezus. Hoe die reis zal verlopen is persoonlijk. Je kunt zeggen: we leven collectief toe naar kerst, maar de uitnodiging van deze retraite is een weg te vinden waarop jij persoonlijk kunt gaan, die aansluit bij jouw leven.

Over die uitnodiging schrijf je in de eerste week: “Ik zou u willen vragen deze week aandachtig te zijn voor de uitnodigingen van God in ons leven.” Wat moeten wij ons daarbij voorstellen?

In zo’n retraite neem je tijd om stil te worden, wat rust te nemen. Dan komt er van alles in je op: mensen, dingen die we nog moeten doen, dit, dat… Daar neem je eerst wat afstand van. Later ga je daar opnieuw naar kijken, met een gebedshouding. Dan kan, wat er in je opkomt, gekleurd worden door de Bijbeltekst waarmee je bidt.

Waar resoneert de Bijbel sterk in mijn eigen leven?

Bidden met de Bijbel is iets anders dan het willen begrijpen van de Bijbel, anders dan theologie. Het wordt een bidden als je je eigen leven laat raken door de schriftteksten. Als de Bijbel je leven gaat beïnvloeden. Op die manier helpt de Bijbel om dichter bij God te komen. In dat ‘je laten raken’ kun je een uitnodiging op het spoor komen. Waar resoneert de Bijbel sterk in mijn eigen leven? Wat zou dat kunnen betekenen? Bijvoorbeeld om naar kerst toe te leven.

Is dat wat je noemt ‘God ontmoeten’ in het gebed?

Ik nodig uit om in het gebed je voorstellingsvermogen te gebruiken. Je probeert contact te maken met God, je vraagt of Hij je iets wilt laten zien, duidelijk wil maken. Het hoeft niet te verwonderen als er dan iets gebeurt, dat een verhaal of tekst gaat resoneren. Zo ontstaat iets van dialoog. Je gaat de woorden van God zien als woorden van God voor jou. Daar ga je op in. Zo openbaart God zich aan jou. Dat is een gebedservaring van God.
Natuurlijk mag je kritisch zijn op die ervaring.

Natuurlijk stel je jezelf vragen: praat ik niet alleen maar met mijzelf, beeld ik het mij niet allemaal in, hoor ik niet wat ik graag wil horen? Tegelijk is er wel iets gebeurd. Dat moet je serieus nemen. Natuurlijk mag je kritisch zijn op die ervaring en moet je die toetsen. Een gebedservaring wint aan kracht als bepaalde thema’s daaruit bijvoorbeeld blijven terugkeren in je gebed. Of als je ziet dat die ervaringen een goede invloed hebben op de verbondenheid met andere mensen. Je kunt je Godservaring ook toetsen door erover na te denken: wat ik ervaar, klopt dat een beetje met het beeld dat de Bijbel en de kerk schetst van God?

Dit kost wel wat tijd.

Die uitnodiging hoor je niet meteen waarschijnlijk. Wat je ook kunt doen, als je ergens een vermoeden hebt van de stem van God, om opnieuw bidden met een tekst waar je sterke ervaringen bij had. Misschien is die tekst nog niet helemaal uitgesproken. Wat zegt die tekst mij nu? Wat hoor ik erin voor mijn leven?

Met grote besluiten nemen op basis van je gebedservaringen zou ik wel voorzichtig zijn. Het doel van bidden is dichter bij God komen. We hopen dat dat ook praktische gevolgen heeft. Maar ik zou wel zeggen: niet op basis van een of enkele ervaringen. Bid er opnieuw mee, vraag bevestiging, spreek er met anderen over.

Iedere meditatie in de retraite begint met een genadevraag. Waarom is dat?

Bidden begint met uitspreken wat jij hoopt en verlangt voor deze gebedstijd. Het is een vorm van recht doen aan het leven dat je inbrengt in het gebed. De genadevraag brengt ook focus. In deze retraite ben je op weg naar kerst. De teksten gaan je daarbij helpen. De genadevragen die ik heb geformuleerd kunnen richtingwijzers zijn. Een beetje zoals je naar een vriend of vriendin gaat met een bepaalde vraag. Die vraag overstemt niet alles, er is echt wel ruimte voor andere onderwerpen, voor de verrassing, maar jouw vraag kleurt de ontmoeting.

In jouw voorbereiding op deze retraite, wat heeft geresoneerd in jou?

De God die iets wil. Hij wil met ons in contact komen, Hij wil ons redden. En dan komt daar dat kleine kind, symbool van zwakte en bedreiging. Het is een wonder dat het christendom daarin God heeft herkend. Niet in het register van groot en machtig, ver weg. Dat is mij een veel te filosofische God. Het Bijbelse beeld is er een van een God die in het kleine nabij is. Dat God relatie wil, zie je mooi in de baby Jezus. Die wil opgepakt worden en heeft dat ook nodig.

 

Schrijf je hier in voor de adventretraite

 

Vier keer per jaar een nieuwe, rijk gevulde Klooster! om even mee op adem te komen.
Nu voor maar € 45!