‘De urgentie van pater Eymard’

Bezinning op zaterdagochtend 18 juni in Klooster Brakkenstein

Naar aanleiding van de publicatie dit jaar van een Nederlandstalige biografie over pater Eymard organiseert het CPS op zaterdag 18 juni een bezinningsdag in Nijmegen met als thema ‘De urgentie van pater Eymard‘.

“De maatschappij heeft haar centrum van waarheid en naastenliefde verloren. Iedereen is in zichzelf gekeerd en wil zelfvoorzienend zijn”. Het zou over onze tijd kunnen gaan, maar het citaat is van pater Pierre-Julien Eymard (1811-1868) en betreft de religieuze ontreddering in Frankrijk na de Revolutie.

Zelf legde hij een bijzondere geloofsroute af, en hij ontdekte de eucharistie als centrum van Gods liefde. Om die liefde onder de mensen te brengen, stichtte hij in een Parijse sloppenbuurt de Congregatie van het Heilig Sacrament, die nu vestigingen kent in vele landen, waaronder Nederland. Bij zijn heiligverklaring in 1962 noemde paus Johannes XXIII hem de “apostel van de eucharistie”.

Pater Jim Schilder sss spreekt over leven en spiritualiteit van pater Eymard. Thea van der Klei, sinds 2016 “associée” van de congregatie, zal vertellen wat Eymard voor haar betekent en waarom hij nog steeds van belang is.

Het programma van de dag is als volgt:
9.30 uur: Mogelijkheid om deel te nemen aan de Eucharistieviering in de Sacramentskerk
10 uur: Inloop met koffie en thee
10.30 uur: Inhoudelijk programma met Jim Schilder en Thea van der Klei.
12.30 uur: Afsluitend gebed
12.45 uur: Lunch
13.30 uur: Afsluiting

Locatie: de tuinzaal van Klooster Brakkenstein, Heyendaalseweg 300, Nijmegen.

Gevraagde bijdrage: € 15 inclusief koffie/thee, lunch (s.v.p. het bedrag vooraf overmaken op NL 30 INGB 0000 118 111 o.v.v. 18 juni 2022 en uw naam).
Aanmelding graag vóór 11 juni 2022 via: cps.nijmegen@kloosterbrakkenstein.nl

Meer Informatie

Vier keer per jaar een nieuwe, rijk gevulde Klooster! om even mee op adem te komen.
Nu voor maar € 45!