De Schrift. Een persoonlijke brief van God

De Luce reeks De Schrift: een persoonlijke brief van God (naar een citaat van Gregorius de Grote) gaat over de geschiedenis van de omgang met de Bijbel in de christelijke traditie. Het gaat over het lezen van de Bijbel, over lectio divina, geloofsbeleving en spiritualiteit.

De cursus zal online worden aangeboden en in een mix van zelfstudie, het delen van indrukken en vragen met andere deelnemers en een (zij het online) college in de vorm van een webinar.Je zou kunnen zeggen dat de cursus in deze vorm een soort van contemplatie, reflectie en inspiratie is – minstens probeert te zijn.

Voor elk van de afzonderlijke thema’s krijgen deelnemers ruim vóór het ingeplande webinar toegang tot een leermodule met handreikingen als een leeswijzer, enkele interessante knipsels en artikelen ter introductie en een video met een inleiding door of interview met de gastdocent. Dit materiaal is bedoeld als voorbereiding op een webinar met de gastdocent, waar vragen gesteld kunnen worden en van gedachten gewisseld kan worden.

Praktisch

Programma:

11-02-2021      Philo van Alexandrië en de Schepping van de wereld gastdocent Albert-Kees Geljon

04-03-2021      Simone Weil gastdocent Barbara Zwaan

25-03-2021      Laatmiddeleeuwse devotie: Oefening baart kunst gastdocent Joanka van der Laan.

15-04-2021      Inkeer en de vorming van het geweten gastdocent Alberic Bruschke 

Boekenpakket:
Een exemplaar van de boeken Philo van Alexandrië. De schepping van de wereld en van Thuis. Inkeer en de vorming van het geweten is bij de prijs inbegrepen.

Wanneer: 
11 februari, 4 en 25 maart en 15 april 2021, telkens van 15.30 tot 16.30 uur een webinar via de digitale leeromgeving Canvas.

Informatie, kosten en inschrijven: 
Deelname €125 (docenten en studenten TST en FHTL € 35; leden Dialogos en VAK €100)
Deelnemers krijgen vooraf het pakket boeken toegestuurd.

Informatie via luce-crc@uvt.nl.

Docenten:
Br. Alberic Bruschke is monnik van de order der cisterciënzers en abt van de monnikengemeenschap op Schiermonnikoog. Hij is medevertaler van het anonieme traktaat De interiori domo. Ooit aan Bernardus van Clairvaux toegeschreven maar dat bleek niet te kloppen. Het tractaat is een gids voor gewetensvorming.

Dr. Albert-Kees Geljon is docent klassieke talen en vertaalde onder meer Philo’s Het leven van Mozes. De joodse filosoof en exegeet Philo van Alexandrië (+ ca. 45 na Christus) had een grote invloed op hoe christenen met de Bijbel om zouden gaan. De uitleg van het scheppingsverhaal wordt gelezen als illustratie van Philo’s schriftuitleg.

Dr. Joanke van der Laan promoveerde onlangs op het proefschrift Enacting Devotion: Performative Religious Reading in the Low Countries (ca. 1470-1550). Zij is als docent-onderzoeker aan de Rijksuniversiteit Groningen verbonden. Aan de hand van toen populaire boeken als Devote meditacie en Geestelike boemgaert vertelt zij over hoe de boeken gelezen werden en mensen hielpen om een innerlijke geloofsverdieping  te maken in de voetsporen van Christus. Oefening baart ook hier de kunst.

Drs. Barbara Zwaan MA is werkzaam als geestelijk verzorger en redacteur van Herademing. Tijdschrift voor spiritualiteit en mystiek en het Tijdschrift voor Geestelijk Leven. Ze publiceert regelmatig over Simone Weil. Als docent is ze verbonden aan de Academie voor Geesteswetenschappen.

Afbeelding: Detail Getijdenboek 1457. Museum Krona