De kruisweg van Titus Brandsma

Veertien staties van het lijden van Christus, zoals Titus Brandsma dat in de jaren ’30 van de vorige eeuw zag en zijn vriend en kunstenaar Jac Maris dat vorm gaf. Bijna een eeuw later zijn ze er nog, in het Processiepark bij de Bonifatiuskapel in Dokkum, ook een idee van Titus Brandsma.

In het jaar van zijn heiligverklaring worden deze staties voorzien van eigentijdse teksten door predikant en leken-karmeliet Herman F. de Vries die daarbij de hulp kreeg van pastoor Paul Verheijen, beiden uit Dokkum. Musicus en leken-karmeliet Chris Fictoor schreef tekst en muziek van het kruisweglied.

In de audiotour van de kruisweg wordt het vierstemmig gezongen lied herhaald na elke statie.

 

 

De kruisweg van Titus Brandsma

Herman F. de Vries, Paul Verheijen en Chris Fictoor

Prijs: € 9,99

Direct  te bestellen

 

Vier keer per jaar een nieuwe, rijk gevulde Klooster! om even mee op adem te komen.
Nu voor maar € 45!