Dag van de aarde

Earth Day. Een jaarlijkse dag op 22 april met activiteiten die tot doel hebben mensen bewust te maken van het bijzondere van de aarde en het leven daarop. Dit jaar is het de 50e keer.

Op deze dag wordt op positieve wijze aandacht gevraagd voor de wereldproblematiek rondom natuur, milieu en klimaatverandering. Bezinning en plezier staan hierbij voorop.

In de Verenigde Staten van Amerika is de ‘Dag van de Aarde’ (‘International Earth Day’) sinds 1970 een populair fenomeen. Ook in Frankrijk is de ‘Dag van de Aarde’ al langer ingeburgerd. Sinds 2004 krijgt deze dag ook in Nederland steeds meer bekendheid. Het door de Verenigde Naties opgestelde Handvest van de Aarde (Earth Charter) is daarbij een leidraad. Dit Handvest wordt ook door de Wereldraad van Kerken  onderschreven. Zie www.dagvandeaarde.nl en www.earthday.com

Omdat de activiteiten dit jaar zijn afgelast of verplaatst hierbij alleen een link naar de website Krant van de Aarde, met talloze artikelen over natuur, voeding, reizen, gezondheid, transitie en inspiratie.
Ook de laatste krant is daar door te bladeren:

 

Vier keer per jaar een nieuwe, rijk gevulde Klooster! om even mee op adem te komen.
Nu voor maar € 45!