Daarom blijf ik bij de Kerk – Mgr. Gerard de Korte

Het oordeel over het verleden [van de Kerk] is vaak eenzijdig en onbarmhartig. In ieder geval moet het beeld van de Kerk worden verbreed. Want naast donker valt er ook licht te melden. En in mijn ogen zelfs heel veel licht.

Allereerst kunnen de duizenden parochies en kerkelijke gemeenten in ons land mensen helpen om even tot een heilzame stilte en rust te komen. Even een pas op de plaats maken kan uitermate heilzaam zijn voor lichaam en geest. De kerken bieden momenten van gebed en bezinning. In de Sint Jan van ’s-Hertogenbosch komen dagelijks mensen voor het vieren van de Eucharistie maar nog meer om even een kaarsje op te steken bij Maria. En iedere kaars is verbonden met een gebed. Zo vinden duizenden mensen troost en bemoediging en kunnen zij weer verder met hun leven. Onze kerkgebouwen vormen zo plaatsen van bezieling.

Schoonheid

Kerken vormen ook een bron van cultuur. Ik denk aan de schoonheid van tal van kerkgebouwen. Schoonheid geldt, naast waarheid en goedheid, als een weg naar God. Diezelfde schoonheid kan ook worden beleefd bij het beluisteren van het gregoriaans of de kerkmuziek van Bach. Dit betreft dus religieuze muziek maar ook schilderijen en gedichten die mensen helpen om tot verstilling en tot een ontmoeting met God te komen. De krimp van de twee grote volkskerken in ons land, de PKN en de Rooms- Katholieke Kerk, leidt helaas tot een overschot aan kerken. De kerkbesturen zullen daarom met andere relevante partijen moeten zoeken naar een optimaal behoud van ons religieus erfgoed in de meest brede zin van het woord.

Bron van wijsheid

De kerken vormen zeker ook een bron van wijsheid. De verhalen uit de Heilige Schrift zijn voor ons een spiegel. Ik verwijs graag naar de visie van Yvonne Zonderop. Mevrouw Zonderop heeft, zoals zovelen, in het de roerige zestiger jaren van de vorige eeuw Kerk en geloof losgelaten. Maar in een recente studie vraagt zij zich af of met het badwater ook het kind niet is weggegooid. Zij is niet opnieuw tot geloof gekomen maar noemt zich wel heel bewust een cultuurchristen. Onze waarden, normen en deugden; ons denken over goed en kwaad zijn wezenlijk door de Bijbel in het algemeen en de christelijke traditie in het bijzonder bepaald. Noties als naastenliefde en gerechtigheid maar ook vergeving en verzoening zijn vanuit het evangelie onze cultuur binnen-gedragen. …

En toch

… Het grondpersoneel kan zwaar tegenvallen maar God is goed en liefdevol. Daarom blijf ik bij de Kerk als bron van bezieling en schoonheid. Als gemeenschap vol wijsheid en dienstbetoon. Maar vooral ook als de plek waar God mij in Christus wil ontmoeten. Hij inspireert mij met zijn Geest en stimuleert mij, in verbondenheid met vele anderen, hoopvol de weg van het evangelie te bewandelen.

De hele bijdrage van Mgr. de Korte lezen?
Kijk via deze link naar meer informatie over het boek.

Vier keer per jaar een nieuwe, rijk gevulde Klooster! om even mee op adem te komen.
Nu voor maar € 45!