Daarom blijf ik bij de kerk – Maria de Anima Christi van Eijk

God roept, ook al willen velen Hem het zwijgen opleggen

… Twee dagen voor mijn 25ste verjaardag trad ik in het klooster, nu 25 jaar geleden. Nooit had ik toen kunnen bedenken dat God me over zoveel onbekende wegen zou leiden om Hem na te volgen. Hiermee bedoel ik niet alleen de wereldse wegen, die ik door mijn missionaire leven heb mogen begaan. De wereldkerk op de vijf continenten heb ik in haar vele dimensies mogen zien. Ik heb vooral veel mogen leren van de ontmoeting met gelovige mensen, op momenten van vreugde en verdriet in hun levens. Ik heb Jezus aanwezig gezien in de ogen van velen, in de woorden en goede daden van christenen wereldwijd. Ondanks alle menselijke gebreken en limieten, de zware kruizen, de twijfelmomenten en innerlijke strijd, heb ik Jezus ook daar kunnen ontmoeten waar de Kerk lijdt. Hij leeft! Mensen getuigen van hun liefde voor God en beleven met Hem alle momenten van hun leven. Je herkent een ware christen op de kruispunten van het leven.

….

Inmiddels leef ik drie en een half jaar in Rusland, waar ik missionaris ben in een samenleving die tot het begin van de 90er jaren atheïstisch was. Het land heeft een nieuw religieus vernisje gekregen sinds de val van het communisme, maar de realiteit is op veel plaatsen nog altijd even goddeloos. De problemen van mensen, vooral op moreel vlak, zijn enorm. En toch roept God ook hier, waar kerken al vele lange jaren gesloten zijn. Er is hoop, want de wind waait waar Hij wil. God roept, ook al willen velen Hem het zwijgen opleggen.

Uit: Daarom blijf ik bij de kerk, blz. 15 en 16

Voor meer informatie over het boek: klik hier.

Vier keer per jaar een nieuwe, rijk gevulde Klooster! om even mee op adem te komen.
Nu voor maar € 35!