Christus Koning van het Heelal jaar C – Twee opties: afkeren of aannemen

Schriftlezingen: 2 Samuel 5,1-3; Kolossenzen 1,12-20 en Lucas 23,35-43

Kinderlijk geloof?
De kern van geloven in God hangt niet samen met bepaalde voorstellingen die we van God kunnen hebben. Ook volwassen mensen blijven soms steken in een kinderlijk geloof in een man met een grote baard op een wolk. Als zij het christelijk geloof verwerpen, gaat het vaak om zo’n kinderlijke voorstelling. Nu is een kinderlijk, eenvoudig geloof bepaald niet verkeerd, maar tegelijk moeten we beseffen dat de werkelijkheid al onze gedachten en verwachtingen te boven gaat. Al onze voorstellingen van God zijn natuurlijk óók menselijk, al denk ik dat we erop mogen vertrouwen dat de beelden en voorstellingen die Jezus Christus ons in mensentaal heeft meegegeven, het beste beantwoorden aan dat grote mysterie, die werkelijkheid van God die wij uiteindelijk niet kunnen bevatten, kleine mensen als wij zijn.

Intelligent plan
Maar als we de schoonheid en harmonie van de natuur op ons in laten werken, of als we ons realiseren dat de kleinste cel van ons lichaam ingewikkelder in elkaar zit dan de meest gecompliceerde computer, als we zien waartoe de mens in staat is, welke intelligentie en vaardigheden hij heeft gekregen, als we zien hoe alles klopt en past in een harmonie en samenhang, dan kun je er eigenlijk moeilijk aan voorbij – lijkt mij – dat hier een intelligent plan achter zit van een maker die we God mogen noemen.

Godservaringen
Dan doet een mens ook nog persoonlijke ervaringen op van aangeraakt te worden door Gods liefde, wanneer we Gods aanwezigheid bespeuren. Volgens mij maakt vrijwel iedereen dat af en toe mee, al zal niet iedereen dat zo benoemen. Ik heb in mijn leven tientallen verhalen gehoord van mensen die zelfs heel wonderlijke dingen hebben meegemaakt, die ze bijna nooit hebben durven vertellen uit vrees voor gek te worden versleten!

Hoe dan verder?
Zo’n ervaring is zelden iets waar we niet omheen kunnen. Je kunt die afwijzen of zuiver rationeel proberen te verklaren. We ervaren het, we worden geraakt en dan kunnen we toch verder gaan alsof er niets is gebeurd, het misschien zelfs vergeten, of we kunnen ermee verder gaan waardoor zo’n ervaring gaat doorwerken in ons leven. Tegelijkertijd zijn er beproevingen en moeilijkheden. Sommige mensen worden aan het twijfelen gebracht door de oorlogen en rampen die gebeuren, anderen door ziektes en tegenslagen. Is er wel een God als die dit allemaal laat gebeuren?

Tegenstrijdige ervaringen
Dat is precies de tegenstelling die we op het feest van Christus Koning vieren en gedenken. De tweede lezing zegt het bijna jubelend: je bent al verlost, we zijn ontrukt aan de duisternis, wij mogen leven in het licht, we behoren tot Gods koninkrijk. Alles is dus al prima in orde. De afloop is bepaald! Het evangelie daarentegen houdt ons een scene voor waarin Christus, Koning van hemel en aarde, hoogste en grootste van alle wereldleiders, niet in een limousine kwam voorrijden, maar aan het kruis hing te sterven, zijn handen vastgespijkerd, een kroon van doornen op het hoofd. Zo is ons leven: af en toe een mooie ervaring met diepte, vaak ook de ervaring dat God er machteloos bijhangt, gekruisigd. Waarom doet Hij niets?

Welke weg?
Hier ligt voor ons een kruispunt: wordt het voor ons een weg van verwijdering, weg van een God die toch niets kan en lijkt te doen of wordt het een toenadering tot de God die wij soms mogen ervaren, dan weer kunnen vermoeden? Welke weg?

Twee opties
Geloven is iets van ons en het is iets dat ons geschonken wordt, het is wil en genade, zonder genade gaat het niet. Maar we moeten dus ook kiezen, steeds weer. Uiteindelijk zijn er twee opties, twee keuzemogelijkheden, die ons voor ogen worden gehouden door de beide misdadigers die naast Jezus hangen. De ene spot en verwerpt: had die God niet kunnen zorgen dat Hij niet aan dat kruis was terecht gekomen? Die ander – in dezelfde omstandigheden – zegt: “Heer Jezus, denk aan mij!” Hij doet een beroep op Gods barmhartigheid, Op de goedheid van God. Daar spreekt vertrouwen uit en geloof. Welke weg? Ik zou zeggen: nader, kom dichterbij. Als ik u was zou ik die laatste optie kiezen, die van die goede crimineel naast Jezus aan het kruis!

† Jan Hendriks

Afbeelding: Christus Koning, Het Lam Gods, Jan van Eyck, Sint-Baafskathedraal, Gent, 1432

Vier keer per jaar een nieuwe, rijk gevulde Klooster! om even mee op adem te komen.
Nu voor maar € 45!