Christus, koning op een ezel

Palmzondag

Om te getuigen van de waarheid,
daartoe zijt Gij, Jezus, onder ons gekomen,
daartoe zijt Gij Koning.

Ander dan alle andere gezagsdragers
staat Gij midden onder uw mensen.
Geen paleis, geen soldaten,
geen wapens, geen administratie,
geen grote organisatie,
geen website.
Midden onder de mensen,
de armsten en de sukkelaars eerst.

Actief in nabijheid,
in eenvoudige handelingen.
En geregeld tijd voor inkeer,
tijd om op te laden
bij de Vader.

Uw recept is zo eenvoudig, Jezus.
We hoeven niet op een troon te zitten.
Een ezel volstaat.
En graag zien.
Al de rest is bijzaak.

Wies Merckx

De Kloosterkalender 2020 Palmzondag

Afbeelding: Falco via Pixabay

Vier keer per jaar een nieuwe, rijk gevulde Klooster! om even mee op adem te komen.
Nu voor maar € 45!