Christus Koning – Kroon en kruis

Schriftlezingen: 2 Samuel 5,1-3 en Lucas 23,35-43

Daarop zei hij: ‘Jezus, vergeet mij niet wanneer U in uw koninkrijk komt.’ Hij zei tegen hem: ‘Ik beloof je, vandaag nog zul je bij Mij zijn in het paradijs. (Lucas 23,42-43)

In de zomer van 2016 hebben we het tijdens de Olympische Spelen in Rio de Janeiro ontelbare keren gezien, het enorme Christusbeeld boven op de Corcovadoberg, wakend over Rio. Lang waren Brazilianen er trots op dat hun Christus de grootste ter wereld was. Maar sinds een paar jaar zijn ze overklast door de Polen, die in het dorpje Świebodzin een beeld van Christus Koning hebben neergezet dat nog één meter hoger is. De Polen hebben dat trouwens klaargespeeld door Christus een kroon op te zetten van drie meter hoog.

Wat een contrast tussen deze triomfantelijke Christusbeelden en het beeld van Jezus in het lijdensverhaal. Het is de gekruisigde Jezus die het koninkrijk binnengaat en de enige die Hem als koning herkent is een terdoodveroordeelde crimineel: ‘Jezus, vergeet mij niet, wanneer U in uw koninkrijk komt.’ Jezus wilde nooit koning genoemd worden en Hij heeft nooit gezegd dat Hij koning was, behalve die ene keer toen Hij tegen Pilatus zei dat zijn koningschap niet van deze wereld was. ‘Zijn wieg was een kribbe, zijn troon was een kruis.’

Nergens zie ik dat Jezus probeert mensen op de knieën te krijgen. Integendeel, Hij zegt tegen mensen: ‘Sta op!’ Hij zeg het tegen de lamme, het dochtertje van Jaïrus, de melaatse en tegen zoveel anderen. Hij kleineert niemand, maar richt allen op die zich klein en minderwaardig voelen en geeft hun het besef van hun waardigheid terug. Hij tilt hen uit boven zonde, ziekte, angst en dood. Wanneer we Hem koning noemen, is het niet omdat Hij over mensen heerst, maar omdat Hij sterker is dan alles wat mensen bedreigt.

Wie Hem volgt, deelt in zijn koningschap. In het boek van de Openbaring bezingen de oudsten de macht van hen die door het bloed van het Lam zijn vrijgekocht: ‘Zij zullen als koningen heersen op aarde.’ Iedere mens die door Christus verlost is, is een koningskind. Tegen de pasgedoopte christenen zegt Petrus: ‘Jullie zijn koningen en priesters’. De eerste christenen vierden de eucharistie staande, ‘vrij en opgericht’. Ze waren met Christus opgestaan, Ze dachten niet min over zichzelf. Wij hoeven dit ook niet te doen.

Jan Hulshof s.m.

 

Afbeelding: malst via Pixabay

Vier keer per jaar een nieuwe, rijk gevulde Klooster! om even mee op adem te komen.
Nu voor maar € 45!