20e Zondag door het jaar A – Geen mens wordt afgewezen

Schriftlezingen: Jesaja 56,1+6-7; Romeinen 11,13-15+29-32 en Matteüs 15,21-28

Dit kan ons zeker allen gebeuren: we bidden om iets, bijvoorbeeld om hulp of gezondheid voor iemand, om uitkomst in moeilijke omstandigheden en we krijgen het niet, tenminste: we krijgen niet wat we vragen. Soms lijkt het of God geen antwoord geeft, het blijft stil aan de andere kant van de lijn, zodat je je afvraagt: is Hij er wel of: is Hij er wel voor mij?

Weekbrief Leo Fijen – 13 augustus

Maria als moeder voor iedereen

Het gebeurt de laatste tijd opvallend vaak dat ik het verzoek krijg om bij een laatste afscheid in seculiere kring enige religieuze woorden te spreken. En bijna altijd staat Maria dan centraal, bij de overledene maar ook bij de nabestaanden. Ook als ze niets meer weten van geloof of kerk, Maria overstijgt alle secularisatie.