Weekbrief Leo Fijen – 14 mei

Omgekeerd huisbezoek. En dan door op reis met elkaar te gaan. Bestuursleden leren op zo’n dagje uit de vrijwilligers veel beter kennen, het pastorale team heeft oor en oog voor mensen uit alle hoeken en gaten van de parochie. De vrijwilligers zelf ervaren dat ze gezien en gewaardeerd worden en leren de dragers van andere locaties ook nog eens goed kennen.

6e Zondag van Pasen jaar A – Geestelijke eenzaamheid

schriftlezingen: Handelingen 8,5-8.+14-17; 1 Petrus 3,15-18 en Johannes 14,15-21

Jezus zegt zijn leerlingen: Ik laat jullie niet alleen, ik zal jullie niet verweesd achter laten, Gods geest zal met jullie zijn. Ga gewoon door met het goede te doen, onderhoud mijn woord, laat je daar niet vanaf brengen. Ga rustig door, met vertrouwen, standvastig, Ik help je er door heen.

Weekbrief Leo Fijen – 7 mei

Als je maar begint

Op het moment dat de actuele bundel met een verslag van de conferentie van Veenendaal over de missionaire parochie – gemaakt in hartelijke en deskundige samenwerking met het Centrum voor Parochie Spiritualiteit – bijna naar de drukker gaat, krijg ik een bericht van pelgrims uit mijn dorpskerk die in Lourdes zijn, met ruim 1300 andere katholieken uit het aartsbisdom Utrecht.

Grafsteen

Weekbrief Leo Fijen – 30 april

Soms komen er verhalen tot me die me bevestigen in het geloof en sterken om vrijwilliger te zijn in de Abdij van Egmond. Daar komt God aan het licht, in het diepste verdriet maar ook in een verbondenheid die ruimte laat aan elkaar. En in die ruimte wordt God zichtbaar.