33e Zondag door het jaar A – Onze talenten dienstbaar maken

Schriftlezingen: Spreuken 31,10-13+19-20+30-31; 1 Tessalonicenzen 5,1-6 en Matteüs 25,14-30 

Het evangelie van de talenten kennen we eigenlijk allemaal wel en het is ons zeer vertrouwd dat we hierbij moeten denken aan de gaven die de Heer ons heeft toevertrouwd. Het komt er niet op aan hoeveel en welke talenten we hebben ontvangen. Als we maar ijverig zijn in de dienst van de Heer, woekeren met onze talenten.

Weekbrief Leo Fijen – 12 november

Weg van vrede

Geert van Dartel wijst me op twee kunstenaars uit Kiev die op de achterkant van munitiekisten iconen van Maria hebben geschilderd, als een teken dat de vrede het kan winnen van de oorlog. Geen mens kan in zijn eentje de oorlog omkeren, maar iedereen kan in zijn of haar leven de vrede naderbij brengen.

32e Zondag door het jaar – Zijn we er klaar voor?

Schriftlezingen: Wijsheid 6,12-16; 1 Tessalonicenzen 4,13-18 of 13-14 en Matteüs 25,1-13

We weten niet wanneer Hij komt. Een goed en waardevol leven, vertrouwen, een mooi spoor dat we achterlaten, dat is de olie waarmee we die lamp brandend kunnen houden om de Heer welkom te heten.

Weekbrief Leo Fijen – 5 november

Vorige week was ik even op bezoek bij Erik Borgman. Om hem te bedanken voor de mooie portretten die hij heeft geschreven voor het gebedenboek naar Kerstmis toe. Het zijn profielen van de hoofdrolspelers in de kerststal. En ze verwijzen ook steeds naar het inspirerende schrijven van paus Franciscus over de kerststal. Deze portretten van Erik Borgman en citaten van de paus bepalen de eerste helft van het gebedenboek en raken de harten van velen.