20 C + M + B 19

Christus mansionem benedicat, ofwel: Christus zegene dit huis.

Er bestaat een oud gebruik om aan het begin van het nieuwe jaar je huis te laten zegenen. Vaak schreef een priester aan de ingang van ieders huis het jaartal en daarbij de letters C+M+B.  Deze letters worden in verband gebracht met de namen die vanuit de traditie aan de wijzen uit het oosten zijn gegeven: Caspar, Melchior en Balthasar. Maar deze letters betekenen nog meer. Zij zijn ook de beginletters van de zegentekst “Christus Mansionem Benedicat”, vertaald “Christus zegene dit huis”.

Openbaring des Heren jaar C – Zij kwamen van verre

Schriftlezingen: Jesaja 60,1-6 en Matteüs 2,1-12

Het is alsof Matteüs tegen zijn Joodse lezers zegt: ‘Kijk eens wat die vreemdelingen er voor over hebben om de Messias te vinden, terwijl onze priesters en schriftgeleerden geen voet verzetten. En dan te bedenken dat zij weten wat er in de Schriften staat, terwijl die wijzen uit het Oosten geen flauw idee hebben van Mozes en de profeten.’ Met andere woorden: het is niet genoeg dat je de Bijbel in huis hebt, dat je van Betlehem weet en dat je anderen de weg wijst. Je moet zelf in beweging komen.

Weekbrief Leo Fijen – 30 december

Een mens leeft van de barmhartigheid van God

De reis van je hoofd naar je hart, dat is de titel van het derde boek dat ik schreef. Dit boek schreef ik na de eerste kloosterserie die ik zelf maakte. Het beschrijft de weg van Caldey Island naar Mariawald, Grandchamp en La Grande Chartreuse. De voorlaatste stop was in de heuvels van de Provence, bij de benedictinessen van Lioba, onder leiding van Elaiè Bollen. Zij heeft mij in 2004 geleerd hoe je in je geloof ook kunt leren van de schepping: die maakt je klein en doet je delen in de grootse schepping. Daar onder de sterrenhemel kun je niets anders dan jezelf relativeren en je afvragen of de Schepper zich met jou persoonlijk kan bezighouden.

Heilige familie jaar C – Je kinderen zijn je kinderen niet

Schriftlezingen: Wijsheid van Jezus Sirach 3,2-7+12-14 en Lucas 2,41-52

Het verhaal over de twaalfjarige Jezus in de tempel doet me opeens denken aan het lied van Bob Dylan uit de jaren zestig: The times they are a-changin’. ‘Kom vaders en moeders uit het hele land, hou op met kritiek op dingen die jullie niet begrijpen. Jullie hebben jullie zonen en dochters niet langer in de hand.’ Jezus, die voor het eerst met zijn ouders meegaat op bedevaart naar Jeruzalem, maakt zich daar los van zijn ouders. In de voorhal van de tempel gaat Hij helemaal op in het Woord van God. Zijn ouders hebben Hem niet langer in de hand.