Weekbrief Leo Fijen – 2 december

Katholieke kerk als bezieler van gemeenschapsleven in de lege ruimte tussen overheid en individu

Wim van de Donk is niet alleen een bekwame bestuurder als Commissaris van de Koning in Noord-Brabant, hij is ook een eminent denker. Dat etaleerde hij gisteren weer bij de presentatie van de Pius Almanak voor 2019, hét enige boek in Nederland waar alles van het katholieke leven te vinden is. Het verscheen voor de 131ekeer, deze Almanak die eigenlijk in iedere kerk en bij elke bestuurder van kerk en katholieke organisaties beschikbaar moet zijn. Want het is – zeker ook online – een platform voor gemeenschapsleven in Nederland.

Luiden voor het klimaat

Op zaterdag 1 december zullen in heel het land ’s ochtends om twee minuten voor twaalf zo veel mogelijk kerkklokken worden geluid. Dit gebeurt op initiatief van Greenpeace. Het klokkenluiden staat symbool voor de noodklok, die wordt geluid voor ons klimaat. Greenpeace Nederland, die zich inzet voor een groene, eerlijke en duurzame wereld, heeft alle Groene Kerken benaderd met het verzoek om mee te doen aan de noodklokactie. De datum 1 december is bewust gekozen. Drie jaar geleden werd op diezelfde datum in Parijs het Klimaatakkoord gesloten. Het is ook de vooravond van de grote voortgangsconferentie van de Verenigde Naties, die van 3 tot 14 december in het Poolse Katowice plaatsvindt. Ook het tijdstip van twee minuten voor twaalf is niet toevallig gekozen: de noodklok luidt voor ons klimaat, het is tijd om wakker geschud te worden voor het te laat is, want nu kan er nog iets gedaan worden. Niet alleen kerken zullen de klokken luiden. In Amersfoort bijvoorbeeld zullen de klokken van de Onze Lieve Vrouwetoren door het Amersfoortse klokkenluidersgilde geluid worden. Als het aan Greenpeace ligt wordt 1 december om twee minuten voor twaalf heel Nederland wakker geschud.

1e zondag van de Advent jaar C – Houd je hoofd erbij!

Schriftlezingen: Jeremia 33,14-16 en Lucas 21,25-28+34-36

De liturgie van de Advent leidt ons naar Kerstmis, het feest van Jezus’ geboorte in een stal te Betlehem en naar zijn komst in ons leven. Was het niet Augustinus die zei: Als Hij niet in ons hart geboren wordt is zijn geboorte overbodig.

Vierendertigste zondag door het jaar – Christus Koning

Schriftlezingen: Daniël 7,13-14 en Johannes 18,33b-37

Christus is de Koning. ‘De kroon op het werk’. Dat moet een van de gedachten geweest zijn toen dit feest in 1925 werd ingesteld. Tussen de Europese wereldoorlogen in, toen macht, leiderschap, vrede en saamhorigheid volop ter discussie stonden.