3e zondag door het jaar C – Leidmotief

Schriftlezingen: Nehemia 8,2-4a+5-6+8-10 en Lucas 1,1-4 + 4,14-21

Wanneer aan het begin van de ouverture van De Vliegende Hollanderde hoorn inzet, weet je dat dit het leidmotief is van de hele opera. Zo zit ook het leidmotief van het hele leven van Jezus in zijn eerste preek. Als je kijkt naar de ouverture, zie je dat het leidmotief genade is.

Weekbrief Leo Fijen – 20 januari

Zuster Mariëtta

Op een druilerige vrijdagochtend doe ik wat ik al veel langer had moeten doen, ik rijd richting kloosterbejaardenoord Bosbeek aan de Glipperdreef in Heemstede. Ik kom uit deze buurt maar ben hier nooit eerder geweest. Daarom kies ik de verkeerde ingang.

Week van gebed voor de eenheid van de Christenen

‘Recht voor ogen’ is het thema voor de Week van Gebed voor de eenheid van de christenen. De jaarlijkse gebedsweek vindt in 2019 plaats van 20 tot en met 27 januari. Het thema haakt aan op de oproep om ‘recht te zoeken’ in het Bijbelboek Deuteronomium en is gekozen door de kerken in Indonesië.

2e zondag door het jaar C – Het feest moet doorgaan

Schriftlezingen: Jesaja 62,1-5 en Johannes 2,1-12

Het verhaal van Kana is een verhaal dat je blij maakt. Het gaat over een bruiloft. Trouwen is iets feestelijks. Trouwen is vertrouwen hebben in elkaar en in de toekomst. Hoe kun je het leven vieren, als je niet gelooft in het leven?