Eenentwintigste zondag door het jaar B – Op de tweesprong

Schriftlezingen: Jozua 24,1-2a+15-17+18b en Johannes 6,60-69 

Het is een kritieke tijd voor Jezus. Veel volgelingen gaan weer naar huis. Ze dachten dat Jezus voor brood zou zorgen en voor een onafhankelijk land. Maar Jezus is niet uit op politieke macht. Hij doet geen moeite leerlingen te winnen om zelf meer prestige en macht te krijgen.

Weekbrief Leo Fijen – zondag 19 augustus

Kijken zonder te zien

Hoe vaak heb ik mijn auto al niet op de parkeerplaats voor de abdij van Egmond gezet? Ik ben de tel kwijt geraakt. Daar gaat het ook niet om. Veel belangrijker is dat ik het gedachteloos heb gedaan. Zonder goed te kijken. Ik zag steeds weer de kas, maar keek niet verder dan mijn neus lang was. Ik keurde de kas eigenlijk geen blik waardig, want uit alles werd duidelijk dat deze kas de langste tijd had gehad.

Twintigste zondag door het jaar B – Vlees is leed

Schriftlezingen: Spreuken 9,1-6 en

Johannes 6,51-58

Bij het uitdelen van de communie horen we telkens: ‘lichaam van Christus’ en ‘bloed van Christus’. Wij antwoorden: ‘amen’. Een keer zei een vrouw na de viering tegen me: ‘Ik weet dat het beelden zijn, maar de gedachte alleen al dat ik iemands vlees eet en iemands bloed drink, heeft iets afstotends. Waarom zegt u niet gewoon brood des hemels en beker van het verbond. Dat hoor ik liever.’ Eerlijk gezegd heb ik me die vraag zelf ook al diverse keren gesteld.

Weekbrief Leo Fijen – zondag 12 augustus

Markers en Kartuizers

Wat is de vrucht van je leven? Hoe kun je van betekenis zijn voor de ander? Ik ben op woensdag op Marken en heb daar afgesproken met Pieter Boomsma. Ooit begon hij als dominee op dit voormalige eiland in de Patmoskerk. Hij zou er zes jaar blijven en altijd weer terugkomen.