Weekbrief Leo Fijen – 25 februari

De laatste keer
Daar zitten we dan, met uitzicht op de Servaas in Maastricht. Dat is de dagelijkse horizon van Frans Wiertz, bisschop met emeritaat, maar ooit de mediabisschop die zijn zegen gaf aan de nieuwe opzet van de wekelijkse eucharistieviering in combinatie met het geloofsgesprek. Zo begonnen we in 2010, zo eindigen we in 2024.

2e Zondag van de Veertigdagentijd jaar B – God in onszelf zichtbaar maken

Schriftlezingen: Genesis 22,1-2+9a+10-13+15-18; Romeinen 8,31b-34 en Marcus 9,2-10

Op de tweede zondag van de Veertigdagentijd komen we het evangelie van de gedaanteverandering van Jezus tegen. Dit verhaal laat ons het doel van de veertigdagentijd zien: het gaat erom dat alles wat troebel in ons is helder wordt en dat we worden getransfigureerd tot de unieke gestalte die God van ons maakt.

Weekbrief Leo Fijen – 18 februari

Acht jaar geleden stonden we op dezelfde plek, boven de stad ’s-Hertogenbosch, dicht tegen de steunberen van de Sint Jan, op grote hoogte. Daar was die ochtend een feestelijke stemming want Gerard de Korte was zojuist benoemd tot de nieuwe bisschop. Acht jaar later staan we er weer, nog steeds op grote hoogte, nog steeds de stad op de achtergrond en nog steeds de Sint Jan als steun in de rug. Bij mijn voorlaatste geloofsgesprek wilde ik graag terug naar deze plek om aan te kunnen geven dat er veel veranderd is in acht jaar maar dat er ook veel verdiept is.