Weekbrief Leo Fijen – 1 oktober

Op een zomerse woensdagmiddag in de herfst wacht ik in de spreekkamer van de OLV Abdij in Oosterhout op zuster Martha, zuster Maria Magdalena en zuster Ruth, de drie gezichten van de Heilige Driehoek in Oosterhout. Ze komen samen voor een gesprek over de betekenis van de tafel in ons leven. Dat gesprek is de opening van het Kerstnummer van Klooster! En als ik daar zit te wachten, zie ik in de deuropening zuster Rebekka Willekes.

26e Zondag door het jaar A – Tollenaars en ontuchtige vrouwen

Schriftlezingen: Ezechiël 18,25-28; Filippenzen 2,1-11 en Matteüs 21,28-32

Het is dit wat paus Franciscus in woorden en gebaren keer op keer laat zien: de Kerk zal kerk van Jezus Christus zijn als zij de barmhartige liefde van Jezus leeft en uitstraalt en beleeft, als zij er werkelijk voor iedereen is en zich niet afsluit, oordelend in zelfgenoegzaamheid. We zijn geen kerk van ‘perfecten’, van volmaakte ‘oudste zonen’.

Weekbrief Leo Fijen – 24 september

Bidden in huiselijke kring

Deze week was ik in Driebergen. Om met tien tot twaalf mensen te bidden in huiselijke kring. Dat doen we om de twee maanden. En elke keer wordt het mooier. Steeds vaker komen er ook mensen bij. Dit keer spraken we over Titus Brandsma: hoe deze heilige van een gevangeniscel een kloostercel had gemaakt en hoe hij daar leefde en bad in verbondenheid met God. We vroegen ons toen hardop af of wij in onze tijd ook nog de rust en de stilte vinden om van onze leefruimte een religieuze plek te maken.

25e Zondag door het jaar A – Werkers van het laatste uur

Schriftlezingen: Jesaja 55,6-9; Filippensen 1,20c-24+27a en Matteüs 20,1-16

Er zijn momenten of perioden in de opvoeding, in een relatie, op het werk, met de gezondheid, met familie en ga zo maar door, dat het allemaal niet zo simpel is, dat de last weegt en het uitzicht ontbreekt of gewoon dat het allemaal wel erg druk is.