20e Zondag door het jaar C – Brengt Jezus vrede of verdeeldheid?

Schriftlezingen: Jeremia 38,4-6+8-10; Hebreeën 12,1-4 en Lucas 12,49-53

Misschien hebt U de wenkbrauwen gefronst bij de woorden van het evangelie: “Denkt U dat ik vrede ben komen brengen, nee, juist verdeeldheid!” Hebben we de engelen in de kerstnacht niet horen zingen dat met de geboorte van het Kind Jezus vrede op aarde was gebracht? En we herhalen in iedere Eucharistieviering na het Onze Vader toch de woorden van Jezus: “Mijn vrede geef ik U, mijn vrede laat ik U na”? Brengt Jezus nu wel of geen vrede?

Weekbrief Leo Fijen – 7 augustus

Thuis wacht er niemand op je. Dus doe maar rustig aan, neem de tijd voor de terugreis. Die raad kreeg ik meer dan eens te horen. Want ons dorp was uitgevlogen, onze kinderen zijn al lang het huis uit en gedeeltelijk ook met vakantie. Dus waarom zou je je haasten?

19e Zondag door het jaar C – Je koffertje moet klaar staan

Schriftlezingen: Wijsheid 18,6-9; Hebreeën 11,1-2+8-19 en Lucas 12,32-48 

Soms zijn er tijden dat alles best wel meezit in het leven: de gezondheid, het huwelijk, de kinderen, er zijn geen ernstige problemen. Het gaat best fijn. We kunnen dat dan normaal gaan vinden en vanzelfsprekend, zoals we het normaal zijn gaan vinden dat wij in welvaart leven en dat om ons heen alles groeit en bloeit. Het is niet vanzelfsprekend! Er is gewoon altijd alle reden om dankbaar te zijn en alles te blijven zien als een geschenk.