6e zondag van de veertigdagentijd jaar A – Palmzondag: Waar leef je voor, waar ligt je schat?

Schriftlezingen: Matteüs 21,1-11 (Palmliturgie); Jesaja 50,4-7; Filippenzen 2,6-11; Matteüs 26,14-27, 66 of 27,11-54

Hoe kun je je geven? Het antwoord op die vraag is jouw roeping en het kan dus niet anders dan een persoonlijk antwoord zijn. Roeping heeft altijd met ‘geven’ te maken, met armoede van geest om werkelijk rijk te kunnen zijn. Niemand kan Jezus volgen zonder – tenminste in zekere zin – los te laten wat hij bezit.

Weekbrief Leo Fijen – 26 maart

Hand in hand

Nog geen drie weken geleden krijg ik een bericht van haar man. Hij meldt dat zijn vrouw eerder dan gedacht naar het hospice kan. Dat is een groot geschenk in een ziekbed dat haar berooft van haar laatste krachten.

5e Zondag van de Veertigdagentijd – Vragen rond ziek-zijn en sterven

Schriftlezingen: Ezechiel 37,12-14; Romeinen 8,8-11 en Johannes 11,1-45 

Het leven is een geschenk, we hebben het maar gekregen; hoe lang het duurt of hoe het gaat, we weten het niet en veel blijft voor ons een mysterie, maar de Gever van dat geschenk, de Gever van het leven, heeft ons beloofd dat dit wonderwerk, die unieke mens die wij zijn, niet verloren zal gaan, maar zal leven.

Weekbrief Leo Fijen – 19 maart

Ellen schreef een ontroerend verslag over de nabijheid van de zussen bij het ziekbed van hun broer die uiteindelijk in het hospice overleed. Die nabijheid is troostend door de dood heen, zo schrijft zus Ellen in een verhaal dat iedereen in en om het kloosterleven ter harte zal gaan.