Het grote vertrouwen – Benoît Standaert osb

Het grote vertrouwen is geen conclusie van een redenering. Zolang we redeneren, hoeven we niet te geloven, maar we lopen op krukken. ‘Uw geloof heeft u gered’, is een uiterst kostbaar zinnetje uit onze evangelies. Zonder dat geloof was je niet geheeld! Angst en geloof kunnen niet samenwonen in hetzelfde huis. ‘Angst is een slechte raadgeefster’, zegt men vaker vandaag. Vertrouwen is wellicht de beste raadgever?