Wij bereiden – Zuster Emmanuël Maas

‘Ik heb heel anders leren koken’
In de kloosterkeuken de maaltijd bereiden, soms sober en soms met vijf gangen. In de refter gezamenlijk eten, soms in stilte en soms met gesprekken. Maar één ding is zeker kloosterlingen koken en eten met smaak en aandacht.

Erik Borgman over Klooster!

Erik Borgman is vanaf het nulnummer columnist van Kloostermagazine en moedigde aan daarna met dit magazine verder te gaan. Ik ben blij dat deze bezielende theoloog dat duwtje gaf. Want we hebben ook na het 25e nummer een oplage van 3000 exemplaren. Bij hem thuis in Utrecht vertelt Erik Borgman over de betekenis van het magazine Klooster!

Klooster! 25 – Aan tafel

In gesprek met drie zusters in Oosterhout: ‘Steeds weer drukt de tafel gemeenschap uit’

Aan tafel, het thema van het winternummer van Klooster! daar past een tafelgesprek bij, met de gezichten van drie kloosters binnen een vierkante kilometer, de heilige Driehoek in Oosterhout. Maria Magdalena, Ruth en Martha, zij weten wat het betekent om met de communiteit en gasten aan tafel te zitten, maar ook om samen te komen voor overleg over die heilige Driehoek. Een unieke plek van ontmoeting, eerst met zuster Ruth en zuster Maria Magdalena, later voegt zuster Martha zich bij hen. Leo Fijen tekent hun verhaal op.

Berne Abdijwinkel van start

Stichting Berne Abdijbier heeft daarom besloten per 1 oktober de leegte op te vullen die Berne Media noodgedwongen achter zich moest laten. De nieuwe naam ‘Berne Abdijwinkel’ geeft duidelijk aan wat het beoogt te zijn; een nieuwe toekomst voor een volwaardige abdijwinkel, met producten die daarin thuis horen.